Събития

» » КРИБ пое председателството на АОБР за 2024 г.

КРИБ пое председателството на АОБР за 2024 г.

КРИБ пое председателството на АОБР за 2024 г.

На заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 10 януари 2024 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ пое от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за 2024 година. В съответствие с установената ротация председателят на БТПП Цветан Симеонов предаде председателството на АОБР за 2024 г. на изпълнителния директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев – председател на УС на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Евгений Иванов – изп. директор и член на УС на КРИБ, както и представители на ръководствата на четирите работодателски организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си.

Председателството на АОБР от БТПП през 2023 г. бе отчетено като успешно и от ръководителите на останалите три организации. Специален акцент беше поставен върху постигнатото намаляване с един ден на болничните за сметка на предприятието.

През 2023 г. АОБР имаше активна роля и по отношение на темата за механизъм за определяне на МРЗ и приложение на Конвенция 131 на МОТ и предстоящото транспониране на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в ЕС. В тази връзка беше изпратено писмо до еврокомисаря за работните места и социалните права, писма до комитета на експертите по прилагане на конвенциите и препоръките на МОТ. В резултат сезираните европейски и световни институции отчетоха отклонения при определянето на МРЗ в страната.

За отчетения период ръководителите на четирите работодателски организации под егидата на АОБР са осъществили 21 официални срещи, вкл. с министър-председателя, с вицепремиери, с министри на икономиката, на енергетиката, на финансите, на иновациите и растежа, както и с представители на политически партии и коалиции ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Бяха изготвени 71 официални писма и 25 общи позиции по актуални теми, касаещи бизнес средата – доставките и цените на природния газ, компенсациите за цените на ел. енергия за небитови потребители, механизъм за определяне на МРЗ, данък „свръхпечалба“ и др.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2024 г. След съгласуване и одобрение от членовете приоритетите ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 17 януари 2024 г., от 11.30 часа, в Пресклуба на БТА.