Позиции

» Позиции
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА КРИБ ПО ПОВОД БЪРЗОТО И УСПЕШНО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
17.06.2009

Управителният съвет на КРИБ поздравява новата управляваща политическа формация ГЕРБ и народните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - май 2009
21.05.2009

Данните за първото тримесечие на 2009 г. очертават затвърждаващо се влошаване на икономическата...

КРИБ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БФИЕК ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
01.04.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ подкрепя изцяло следните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - март 2009 г.
30.03.2009

Приспособяването на икономиката започва да се развива съобразно прогнозите на МВФ. В основния...

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАМЕ РАЗХОДИТЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ
19.03.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) счита, че не е оправдано в...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КРИБ КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ АНТИКРИЗИСЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
18.02.2009

КРИБ прави следните нови предложения в допълнение на мерките, предложени от КРИБ, по време...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
11.02.2009

По повод предоставения ни проект за Национален план за разпределение на квоти (НПРК) за периода...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ И АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАЗОВАТА КРИЗА
06.02.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ и Американската търговска...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА АНТИКРИЗИСЕН ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ
05.02.2009

1. КРИБ изгражда своята стратегия за преодоляване на последствията от световната криза върху...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 г.
12.11.2008

За разлика от предходни години, тази година предложеният проект на Закон за държавния бюджет на...

« 16 17 18 19 »