Академия Икономика

Академия Икономика

Академия Икономика

„АКАДЕМИЯ ИКОНОМИКА” –  НОВ ШАНС ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Нов шанс за наемане и утвърждаване във водещите компании в България получават чрез КРИБ младите хора у нас. Създадената през 2015 г. „Академия Икономика” дава възможност за кариерно развитие на студентите втори и трети курс, които свързват своето бъдеще с бъдещето на България.  „Академия Икономика” осигурява, от една страна, практическия опит, който не достига на все още незавършилите образованието си студенти за добри стартови позиции, а от друга – решава болезнения за бизнеса проблем с липсата на подготвени кадри.

ПРЕДИСТОРИЯ

На 5 март 2005 г., в гр. София бе проведен Първият конгрес на СРБ (Съюз на работодателите в България, на който КРИБ е приемник). За този тържествен повод бе получено специално приветствие от баронеса Маргарет Тачър, в което между другото се посочва: „Само чрез освобождаване на природния талант на хората и насърчаването им да поемат по-голяма отговорност за собствения им живот ще можете да обезпечите бъдещото развитие и стабилността на Вашата страна“.

Едва ли някой може да определи политическата и социална мисия на КРИБ по-добре от начина, по който го направи баронеса Тачър – един от най-големите държавници на нашето време. КРИБ видя в това послание желанието на автора освен преките ни бизнес дейности да започнем да работим за обществото и по един друг, сравнително нов за България начин – а именно по пътя на благотворителността и социалната отговорност.

Отговорът дойде скоро. КРИБ взе решение да започне да предоставя стипендии на студенти по икономически специалности, които да „отгледа“ от влизането в университета до първото им работно място. Започна провеждането на конкурси, в които участваше Студентският кариерен център към Софийския университет (създаден от КРИБ и посолството на Великобритания в България). Първите лауреати бяха както следва:

1. Даниела Вълчева

„Всеки млад и амбициозен човек, който иска да гради успешна кариера, се нуждае не само от  време, но и от възможности, за да разгърне своя потенциал. През 2002 г., след проведен конкурс, бях избрана за стипендиант  на КРИБ /тогава СРБ/ и това беше моят шанс да се запозная отблизо с успешния български бизнес.  През 2004 г. с препоръка на КРИБ започнах своята професионална кариера във водеща българска търговска компания, член на КРИБ, където успях да се развия като професионалист в областта на маркетинга и търговията. Благодаря на КРИБ за доверието и подкрепата!”
 

2. Милен Вълчанов 

„След проведен стаж в централата на организацията и двегодишно обучение в СУ “ Св. Климент Охридски” по специалност стопанско управление продължих образованието си в Саарландския университет в гр. Саарбрюкен, ФРГ,  по програма на Немската служба за академичен обмен /DAAD/. По време на следването си в Германия в резултат на препоръката на КРИБ бях на стаж в Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL – партньорска организация на КРИБ, в Саксония, гр. Дрезден. След дипломирането си през септември 2006 г. по специалността Betriebswirtschaftslehre /стопанско управление/  с профили маркетинг, медии и комуникации, и международен мениджмънт се върнах в България. С любезната препоръка на КРИБ кандидатствах за работа в компания – член на КРИБ. КРИБ повярва в мен, а аз във възможността за успешна професионална реализация в България!”

РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА

С течение на годините преходът в България наложи присъствието на частния сектор в икономиката до нива, които позволиха на КРИБ да се утвърди като незаобиколим фактор на обществения, икономическия и политическия живот на страната ни. Превръщайки се в най-голямата работодателска и бизнес организация Конфедерацията получи и финансовата възможност да започне да отделя по-голям ресурс за благотворителност и други прояви на социална отговорност. Верен на принципите на пазарното мислене, КРИБ реши да обедини тези дейности в единна структура. Така се роди идеята за „Академия Икономика”. 

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ

Академията е виртуална платформа, неразделна част от КРИБ, в която ще се акумулират средства от приходите от годишния Пролетен бал на КРИБ и други публични инициативи на Конфедерацията. От тези средства, след конкурс и консултации с фирмите-членове на КРИБ, съгласно детайлно разработени прозрачни процедури ще се отпускат стипендии на студенти за стаж при работодатели, членове на Конфедерацията. Основен принцип отново ще бъде пазарният, като половината от стипендията ще се изплаща от „Академия Икономика”, а другата половина – от работодателя.

По този начин ще откликнем на острата в момента нужда на нашите членове от профилиране и специализиране на бъдещите им работници и служители още от студентската скамейка, за конкретните им бизнес проекти. Ще помогнем и на желаещите да стажуват  студенти, които не могат да си го позволят. Вместо да работят като бармани, сервитьори или да мият чинии, за да си осигуряват доход докато учат, тези млади хора ще получат възможност практически да усвояват желаната специалност, а усилията им ще бъдат възнаградени. Ще помогнем и на висшите учебни заведения да променят програмите си така, че реално да отговорят на изискванията и очакванията на бизнеса и икономиката като цяло.

И не на последно място ще помогнем и на държавата да осъзнае, че бизнесът не иска реформа в образованието, фактурата за която да бъде платена единствено от държавния бюджет. Ние предлагаме да си разделим сметката.

Благодарим на всички, които подкрепиха идеята и ни насърчиха да я осъществим.