Годишни награди на КРИБ 2018

Годишни награди на КРИБ 2018

Годишни награди на КРИБ 2018

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ организира за четвърта поредна година връчване на Годишни награди „КРИБ  –  Качество, Растеж, Иновации от България” по време на Годишния Бал на КРИБ, който ще се проведе на  5 юни 2018 г.

Ще бъдат връчени отделни, независими една от друга награди в следните категории:

  • Категория „Качество”
  • Категория „Растеж”
  • Категория „Иновации”

Номинациите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от членовете на Управителния съвет на КРИБ.

Всеки член на КРИБ може да номинира неограничен брой компании – членове на Конфедерацията, в т.ч. и собствената си фирма, като изпрати своите предложения на e-mail адрес: office@ceibg.bg  в срок до 30 май 2018 г. включително.

Номинацията следва да бъде в свободен текст, като се обосновава защо номинираният отговаря на посочените критерии. Желателно е да се приложат документи, които да верифицират покриването на критериите от номинирания. Журито си запазва правото да поиска допълнителна информация, която да доказва изпълнението на критериите или в случаите на постигането на еднакъв или много близък резултат от две или повече номинирани компании.

Критериите за оценка:

1. Критерии за оценка иновативността на българските компании
2. Критерии за оценка на растежа на българските компании
3. ­Критерии за оценка на качеството