РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ 2019

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ 2019

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ 2019

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ
за церемонията по връчване на
Годишните награди „КРИБ – Качество, Растеж, Иновации от България” за 2019 г.
по време на Годишния бал на индустрията и работодателите


ПЛАТИНЕН РЕКЛАМОДАТЕЛ
50 000 лв.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

Фирмено лого (4 броя) върху Стената на славата в основното фоайе;

 • Фирмено лого (4 броя) върху основния банер на сцената в залата;
 • Обявяване като „Платинен рекламодател” по време на церемонията по награждаването;
 • Излъчване на видеореклама на видеостените във фоайето (с видеоматериал, изготвен от Рекламодателя);
 • Излъчване на фирмено лого на видеостените в залата за провеждане на церемонията, както и на централната видеостена по време на събитието;
 • Фирмено лого на централно място във всички печатни материали за събитието (покана, брошура и др.);
 • Реклама (2 страници А5) в рекламен пакет, съпътстващ поканата за Годишния бал;
 • Осигуряване на рекламни билбордове;
 • Обявяване като „Платинен рекламодател” в прессъобщенията до медиите;
 • Обявяване като „Платинен рекламодател” в съобщенията във връзка с Годишния бал до членовете;
 • Фирмен банер на интернет страницата на КРИБ за период от пет седмици;
 • Разпространяване на фирмени брошури/сувенири в края на събитието;
 • Осигуряване на 6 места на VIP маса в залата за провеждане на церемонията;
 • Включване в Настоятелството на „Академия Икономика”.

_____________________________________________________________________________
 

ЗЛАТЕН РЕКЛАМОДАТЕЛ
35 000 лв.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

 

 • Фирмено лого (3 броя) върху Стената на славата, разположена в основното фоайе;
 • Фирмено лого (3 броя) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
 • Обявяване като „Златен рекламодател” по време на церемонията по награждаването;
 • Излъчване на видеореклама на видеостените във фоайето (с видеоматериал, изготвен от Рекламодателя);
 • Излъчване на фирмено лого на видеостените в залата за провеждане на церемонията;
 • Фирмено лого на централно място във всички печатни материали за събитието (покана, брошура и др.);
 • Реклама (2 страници А5) в рекламен пакет, съпътстващ поканата за Годишния бал;
 • Обявяване като „Златен рекламодател” в прессъобщенията до медиите;
 • Обявяване като „Златен рекламодател” в съобщенията във връзка с Годишния бал до членовете;
 • Фирмен банер на интернет страницата на КРИБ за период от три седмици;
 • Разпространяване на фирмени брошури/сувенири в края на събитието;
 • Осигуряване на четири VIP места в залата за провеждане на церемонията;
 • Включване в Настоятелството на „Академия Икономика”.

______________________________________________________________________________
 

СРЕБЪРЕН РЕКЛАМОДАТЕЛ
25 000 лв.


ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

 

 • Фирмено лого (2 броя) върху Стената на славата, разположена в основното фоайе;
 • Фирмено лого (2 броя) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
 • Обявяване като „Сребърен рекламодател” по време на церемонията по награждаването;
 • Излъчване на видеореклама на видеостените във фоайето (с видеоматериал, изготвен от Рекламодателя);
 • Излъчване на фирмено лого на видеостените в залата за провеждане на церемонията;
 • Фирмено лого на централно място във всички печатни материали за събитието (покана, брошура и др.);
 • Реклама (1 страница А5) в рекламен пакет, съпътстващ поканата за Годишния бал;
 • Обявяване като „Сребърен рекламодател” в прессъобщенията до медиите;
 • Обявяване като „Сребърен рекламодател” в съобщенията във връзка с Годишния бал до членовете;
 • Фирмен банер на интернет страницата на КРИБ за период от две седмици;
 • Осигуряване на две VIP места в залата за провеждане на церемонията.

________________________________________________________________________________
 

БРОНЗОВ РЕКЛАМОДАТЕЛ
15 000 лв.


ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

 

 • Фирмено лого (1 брой) върху Стената на славата, разположена в основното фоайе;
 • Фирмено лого (1 брой) върху основния банер, разположен на сцената в залата;
 • Реклама (1 страница А5) в рекламен пакет съпътстващ поканата за Годишния бал;
 • Обявяване като „Бронзов рекламодател” в прессъобщенията до медиите;
 • Обявяване като „Бронзов рекламодател” в съобщенията във връзка с Годишния бал до членовете;
 • Излъчване на фирмено лого на видеостените във фоайето и залата за провеждане на церемонията;
 • Фирмен банер на интернет страницата на КРИБ за период от една седмица;
 • Осигуряване на две VIP места в залата за провеждане на церемонията.

Забележка: Посочените суми са без ДДС