Регионални новини

» » КРИБ учреди регионална организация в Хасково

КРИБ учреди регионална организация в Хасково

КРИБ учреди регионална организация в Хасково

На 14 октомври 2015 г. в гр. Хасково се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Хасково. Регионалният клон на КРИБ в гр. Хасково бе открит официално от инж. Иван Бойков, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който отправи приветствие към учредителите и гостите на събитието. Приветствие към участниците отправи и председателят на КРИБ Кърджали, г-н Фахри Идриз.  Гости на събитието бяха представители на община Ивайловград, г-н Христо Праматаров, община Хасково, г-н Георги Иванов, община Любимец, г-н Христо Христозов, на КТ Подкрепа Хасково, г-н Марио Бисеров и представители на регионалните дирекции „Бюро по труда” от областта.

В събитието взеха участие представители на фирми от различни сектори на икономиката от региона, като официално учредители на КРИБ Хасково станаха 17 от най-влиятелните работодатели за областта, от големия и среден бизнес в Хасково.

В Управителния съвет на КРИБ Хасково влязоха 5 дружества, в това число: Лотос ООД, Евроферт АД, Делена ЕООД, Глобал ООД, Аква 3 ООД. За председател на Управителния съвет на КРИБ Хасково бе избран г-н Стефан Димитров, представител на Лотос ООД, а за заместник-председател г-н Делян Делчев, управител на Делена ЕООД.

Контролният съвет на новото сдружение „КРИБ Хасково” включва три дружества – Анико ЕООД, Кармен 2000 ЕООД и ЕкоТех ООД. За председател на Контролния съвет бе избрана г-жа Катя Господинова, управител на ЕкоТех ООД.

Основна цел на новата регионална структура на КРИБ е да подпомага местния бизнес в решаването на проблемите на местно и регионално равнище и ефективно да защитава неговите интереси в партньорство с местната власт.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес ще подкрепя новото сдружение в процеса на постигане на общите цели и приоритети на бизнеса в България.

Изпълнително бюро на КРИБ

http://bit.ly/1PiZqZj

http://bit.ly/1MrSwea


КРИБ УЧРЕДИ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО

14.10.2015