Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Северозападен район 

Иван Цанков
Председател на КРИБ Ловеч,
тел: 068/ 60 43 10; 0886435438
e-mail: imobili@abv.bg; cankovkonsult@abv.bg
Адрес: Ул. Търговска 44, ет.3, офис 4, Ловеч 5500

Северен централен район 

проф. д-р Христо Бонджолов
Председател на КРИБ Велико Търново
|тел.:062/ 620189; 620162;/ 31106
e-mail: mbox@uni-vt.bg, rector@uni-vt.bg, gs@uni-vt.bg ; bondjolov@abv.bg;
Адрес: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. Т. Търновски 2, елико Търново 5000

Североизточен район

Мария Кирилова
Председател на КРИБ Добрич
тел.: 058/ 60 04 11, 60 00 63; 0885 99 00 34; 0888 252747
e-mail: krib_dobrich@abv.bg; m_kirilova62@abv.bg,
Адрес: ПОК Доверие АД, Областен офис Добрич, пл."Свобода" 5, ет.2, Добрич 9300

Югоизточен район 

Николай Клисурски
Председател на ОС на КРИБ Ямбол,
тел./факс 046/ 669 495; /669 492; 0898 53 86 82,
e-mail: ipk_svetlina@abv.bg,
Адрес: ул. Милин Камък 8, Ямбол 8006

Югозападен район

Борис Борисов
Председател на ОС на КРИБ София, член на Управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на Доверие - Обединен Холдинг АД
тел. 02/ 40551650885266244,
e-mail: dkoleva@sopharma.bgoffice@ceibg.bg,
Aдрес: София 1756, Софарма Тауърс, кула А, етаж 7, ул. "Лъчезар Станчев”, №5.

Южен централен район

Елза Маркова
Председател на ОС на КРИБ Пловдив,
тел./ факс 032 / 606 303; 032 / 606 444; 0888 98 48 48,
e-mail: elza_markova@bella.bg,
Адрес: "Белла България" АД, ул. Нестор Абаджиев 37, Пловдив 4000