07.06.2024

Алиансът SMR разкри своята пътна карта до началото на 2025 г.

На своето Общо събрание SMR Industrial Alliance определи работен план за остатъка от 2024 г., като създаде осем работни групи, които да постигнат целите, предава Euractiv.

Алиансът SMR, съвкупност от публични и частни участници с подкрепата на Европейската комисия, иска да разработи европейска система за малки ядрени модулни реактори (SMR) и усъвършенствани атомни модулни реактори (AMR).

Тези реактори от следващо поколение имат изходна мощност между 200 и 300 мегавата. Те могат да се използват за различни приложения – от генериране на електричество или топлина за промишлени или обществени приложения, до замяна на електроцентрали, работещи с въглища.

Алиансът се надява, че първите проекти ще работят през първата половина на 2030 г. – може би по-рано – позволявайки на технологията да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в Европа. Тези реактори ще допринесат и за целта от 50 гигавата (GW) допълнителен ядрен капацитет до 2050 г., поставена от проядрените държави-членки на ЕС.

Работни групи и следващи стъпки

Алиансът има 277 членове, всички базирани в Европа, разделени в различни работни групи. След Общото събрание осем технически работни групи (TWG) вече са председателствани от европейски компании. Те се фокусират върху набор от области – от веригите за доставки до научноизследователска дейност, обществени ангажименти, умения и управление на отпадъците.

Работните групи за научноизследователска дейност, верига за доставки, умения и финансиране ще започнат работа през юни. Останалите ще започнат работа през октомври.

„Следващата важна стъпка е да се определи технологична пътна карта, готова за края на годината“, каза Андрей Гойцеа, политически директор в Nuclear Europe, Европейска ядрена асоциация и член на ръководния комитет на алианса

В момента са изброени 24 различни SMR дизайна, 14 от които са AMR. Основната цел е да се изготви общ план за действие за първото тримесечие на 2025 г., структуриран около десет задачи, включително цели, които трябва да бъдат постигнати, дейности, които трябва да бъдат извършени, и продукти, които трябва да бъдат доставени.

„За момента работата, която трябва да се извърши, все още не е напълно дефинирана“, обясни президентът на NuclearEurope Ив Дебазей.

В същото време председателят на Технологичната платформа за устойчива ядрена енергия (SNETP) Бернар Салха, също член на управителния комитет на алианса, обяви, че всеки проект, избран за подкрепа, потенциално ще може да участва във важен проект от общ европейски интерес. Този механизъм позволява на участниците да заобиколят някои правила на ЕС за държавна помощ.

Междувременно първото заседание на управителния съвет, съставен от страните-членки на ЕС и Европейската група на регулаторите по ядрена безопасност, ще се проведе в началото на юли.