10.05.2024

Банките за развитие не трябва да подкрепят индустрията за изкопаеми горива

В скорошно интервю за списание The Banker, президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Одил Рено-Басо заяви:

„Трябва да се ангажираме с индустрията за изкопаеми горива, за да изпълним обещанието за намаляване на емисиите на метан“.

Намаляването на емисиите на метан от енергийния сектор несъмнено е важна част от поддържането на глобалната температура в рамките на целта от 1,5°C. Спешният фокус обаче трябва да бъде върху цялостното прекратяване на тези емисии.

Това пише в Euractiv Софи Ричмънд, глобален ръководител на кампанията Big Shift в Climate Action Network. Ето цялата ѝ позиция:

Идеята, че обществените средства са жизненоважни за подкрепа на индустрия, в която само петте най-добри компании са реализирали печалба от 111 милиарда щатски долара само миналата година, е доста съмнителна. Този подход също води до фалшиви решения като улавяне и секвестрация на въглерод (CCS), технология, която е скъпа и недоказана в мащаб.

Публичните средства трябва да бъдат насочени към подпомагане на развиващите се страни да укрепят собствените си пътища за декарбонизирано развитие, преминавайки от изкопаеми горива или директно преминавайки към устойчива възобновяема енергия. Особено когато парите идват чрез институции, чиито цели са да подкрепят развитието и да инвестират в сфери, където частното финансиране не би се намесило.

Метанът играе сериозна роля в приноса за затоплянето на планетата. През 2021 г. се наблюдава най-голямото годишно увеличение на емисиите на метан от началото на глобалния мониторинг преди четири десетилетия.

Големите компании за изкопаеми горива лесно забравят обещанията си

Компаниите за изкопаеми горива са доказвали неведнъж, че обещанията им за намаляване на емисиите не означават нищо и ще бъдат забравени при първа възможност. Големите компании за изкопаеми горива, включително Shell и BP, наскоро отказаха обещанията си за нулеви печалби, за ужас на много от техните инвеститори, които се довериха на обещанията им.

Международните банки за развитие се поддават на остарелите, опровергани аргументи на индустрията за изкопаеми горива. Те не трябва да пилеят публични пари, поддържайки индустрия за милиарди долари.

Тези банки държат ценни обществени средства, които могат да направят значителна разлика в извеждането на хората от енергийната бедност с евтина, чиста енергия. Институции, включително Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, се ангажираха да гарантират, че техните операции са в съответствие с Парижкото споразумение.

И все пак същите тези институции продължават да насърчават газа като „преходно гориво“. Между 2020 г. и 2022 г. Световната банка е отпуснала най-малко 1,2 милиарда щатски долара за финансиране на изкопаеми горива средно на година и 68% от тях са отишли за газ. В неотдавнашното си интервю президентът на Световната банка Рено-Басо подчерта, че ЕБВР

„все още може, в някои случаи, да финансира някои газови проекти при много строги условия, приведени в съответствие с Парижкото споразумение.”

Всяка нова подкрепа за газа пренебрегва науката

През 2023 г., когато ЕБВР преразглеждаше своята стратегия за енергийния сектор, над 130 организации на гражданското общество в 40 страни призоваха институцията да прекрати финансирането на изкопаеми горива, включително за газ.

Всяка нова подкрепа за газа пренебрегва науката, която ни казва, че не може да има по-нататъшно разширяване на изкопаемите горива. Новите проекти за производство на газова електроенергия не са съобразени с прага от 1,5°C, тъй като прогнозираното производство от газови електроцентрали, които вече работят, се очаква да доведе до повече емисии, отколкото би било в съответствие с тази граница.

Силата на възобновяемата енергия е все по-осезаема. Публичните финанси трябва да спомагат за увеличаването ѝ. На COP28 страните се ангажираха да утроят възобновяемата енергия. Това изисква инвестиции в 100% готови за възобновяема енергия мрежи, универсален достъп до енергия на достъпна цена, обществени проекти, насочени към ефективно и справедливо потребление на енергия, като модернизация на жилища и електрифициран обществен транспорт.

Засиленото сътрудничество между международните банки за развитие може да бъде положителна стъпка за увеличаване на въздействието и справяне с предизвикателствата на прехода. Но това трябва да увеличи максимално публичните средства за насърчаване на достъп до чиста и устойчива възобновяема енергия, който е от полза за хората и планетата.