03.04.2024

ББР ще подпомага домакинствата да получат финансиране за преминаване към ВЕИ

Българската банка за развитие (ББР) подписа гаранционни споразумения с Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка АД за финансиране на домакинствата, които правят инвестиции в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Програмата има за цел да улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

Изисквания и условия

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура “Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници”, изпълнявана от Министерството на енергетиката.

Мярката предвижда гражданите да получат целево кредитиране до 22 000 лв. за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp, която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии), както и до 3 000 лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

Чрез гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за изпълнение на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите, уточняват от ББР.

Кредитите са със срок до 5 години и възможност за 12-месечен гратисен период.