27.06.2024

Без консенсус за бъдещето на земеделието в ЕС заради спор за субсидиите

Министрите от ЕС не успяха да постигнат единодушие в заключенията си относно бъдещето на селското стопанство на среща в началото на седмицата. Причина за това беше несъгласие относно изравняването на нивото на помощта между държавите-членки, предава Euractiv.

Белгийското председателство на ЕС, което пое заседанията на Съвета на ЕС от 1 януари, се надяваше да накара министрите да одобрят заключенията, преди Унгария да поеме ротационното председателство следващия понеделник (1 юли).

„За съжаление румънската делегация не пожела да подкрепи текста“, каза белгийският министър на земеделието Давид Кларинвал след заседание на Съвета по земеделие и рибарство (AGRIFISH).

Стратегическият диалог обединява общо 29 заинтересовани страни в хранителния сектор, които се срещат от януари. Очаква се те да разкрият пътна карта за селското стопанство на ЕС до септември.

Но текстът не постигна необходимия пълен консенсус, като 25 държави-членки го подкрепиха, Румъния гласува против, а Словакия избра да се въздържи.

Според Кларинвал двете страни са изразили несъгласието си с механизма за външна конвергенция на ОСП, който има за цел постепенно да приведе в съответствие плащанията между държавите-членки. Процесът започна с реформата на ОСП от 2014 г. и все още продължава.

Въпреки че текстът, предложен от белгийското председателство, споменава необходимостта да се осигури справедливо разпределение между държавите-членки на подкрепата на ОСП и по-специално за директните плащания, Букурещ не беше доволен от формулировката.

Говорител на Словакия пък заяви, че Братислава е подкрепила заключенията като цяло, но би предпочела те да включват ангажимент за ускоряване на процеса и позволяване на фермерите в целия ЕС да бъдат на равни начала, когато става въпрос за получаване на директни плащания.

През януари Словакия – подкрепена от България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния – представи нота до Съвета, призоваваща за преразглеждане на ОСП с цел ускоряване на външната конвергенция.

При липса на съгласие текстът беше публикуван като „заключения на председателството“, формулировка с по-малка политическа тежест.

„Заключенията обаче представляват широко подкрепена визия за бъдещето на селското стопанство и излагат нашите амбиции за конкурентен сектор“, подчерта Кларинвал.

Ключови теми

Текстът настоятелно призовава Европейската комисия да работи за хранителна стратегия, която гарантира достатъчно, безопасно и устойчиво наличие на храни в ЕС, като подчертава концепцията за продоволствена сигурност.

В отговор на вълната от протести на фермерите, която се разпространи в целия блок по-рано тази година, заключенията признават многото причини за недоволство, изразени в селскостопанския сектор.

Високото ниво на предполагаема бюрокрация в ОСП беше едно от основните опасения, изразени от фермерите. В заключенията се признават честите промени в правилата на ЕС, тяхната сложност и необходимостта от намаляване на административната им тежест.

Текстът призовава Европейската комисия да продължи да наблюдава политиките на ЕС и също така припомня ролята на националните органи за опростяване на процедурите.

„Държавите-членки са първите контактни точки за фермерите и отговарят за управлението и разпределението на средствата от ЕС“, се казва в документа.

Заключенията на министрите също подкрепят справедлива, отворена, основана на правила търговска система и равни условия на международно ниво.

Те се позовават на доклад от 2022 г. на изпълнителната власт на ЕС, който намери място за разширяване на производствените стандарти на блока за вносни продукти при пълно зачитане на правилата на Световната търговска организация (СТО).