15.05.2024

Брюксел с ключови промени за разгръщането на възобновяемата енергия

За да насочи Европа към целите за възобновяеми енергийни източници за 2030 г., Европейската комисия предостави нови насоки на страните от ЕС за зони за бързо разгръщане, като същевременно отвори вратата за по-рестриктивни търгове за възобновяеми енергийни източници, предава Euractiv.

Първоначалният REPowerEU – план за отвикване на Европа от руските изкопаеми горива до 2028 г. след започването на войната в Украйна – беше представен през май 2022 г. Бившият еврокомисар и лидер на Зелената сделка Франс Тимерманс каза, че това ще направи Европа „господар на собствената си съдба“.

Планът имаше трансформиращ обхват: високоамбициозни цели за биогаз и водород, както и по-прагматични цели за възобновяема енергия и спестявания.

Доклад на Колумбийския университет от края на 2023 г. предупреди обаче, че нито вятърът, нито слънчевата енергия са на път за постигане на целите за 2030 г.

Обновеният план предвижда три етапа, за да се насърчи внедряването на възобновяеми енергийни източници.

„Новите насоки от Комисията ще помогнат на държавите-членки да ускорят внедряването на възобновяеми енергийни източници“, заяви комисарят по енергетиката Кадри Симсон.

Комисията предлага нови насоки за това как страните от ЕС могат да избират области, в които вятърната или слънчевата енергия автоматично се проследяват бързо. Всяка страна трябва да има поне една такава зона до февруари 2026 г. Ще бъде осигурено и нова подкрепа за процедурите за издаване на разрешителни за възобновяемите енергийни източници.

Сред лобистките групи за ВЕИ в ЕС реакцията беше предимно положителна.

„Комисията предоставя така необходимите насоки за картографиране и области на ускоряване“, казва Валбурга Хеметсбергер, главен изпълнителен директор на индустриалната асоциация SolarPower Europe.

От индустриалния орган Wind Europe заявиха:

„Отнасяме се положително към промените.“

Началото на нова ера

Комисията също така предоставя набор от препоръки към националните правителства за най-добрия начин за прилагане на неценови критерии в техните търгове за възобновяема енергия. Повече от половината изградени ВЕИ се възлагат чрез редовни държавни търгове.

След години на молби от страна на европейската промишленост, която се бори да се конкурира само на цена с по-евтини чуждестранни опции, страните от ЕС вече могат да включат „качество, способност за изпълнение на проекта навреме, отговорно бизнес поведение, киберсигурност и сигурност на данните, принос към устойчивостта, екологична устойчивост или иновация“ в дизайна на търговете, съгласно насоките на Комисията.

Като пример – тази промяна на практика може да доведе до спечелване на търг за офшорна вятърна енергия въз основа на местните усилия за възстановяване на природата. Такива инициативи вече се провеждат в Северно море чрез създаване на изкуствени рифове.

Ако страните от ЕС приложат предложенията, компаниите с по-устойчиви вериги за доставки също ще получат преференциално третиране.

„Критериите за устойчивост трябва да бъдат приложени възможно най-скоро“, заявиха от WindEurope.

Новите насоки са в съответствие с наскоро приетия Закон за индустрията с нулеви нетни емисии (NZIA), който насърчава производството на зелени технологии на територията на ЕС.