16.03.2024

България е първата страна в ЕС, която има правна рамка за пръскане с дронове в земеделието

България е лидер в Европейския съюз по използването на дронове за нуждите на земеделието. Това стана след като в края на февруари Народното събрание прие правна рамка за дейността. Така страната ни се нареди до Швейцария и Япония, които са световните лидери в тази сфера.

Приетите помени в Закона за защита на растенията проправят пътя за още по-бързото навлизане на нови технологии в земеделието. За това ще спомогне и Законът за гражданското въздухоплаване, с който използването на дронове в България е регулирано изключително добре. Именно в този акт се разглеждат мерките за безопасност и оценка на рисковете. Големите въпросителни падаха върху темата за употребата на дронове при пръскането с пестициди и биопродукти за растителна защита.

Трябваше да бъде решено дали страната ни трябва да изчака приемането на европейския регламент за устойчивата употреба на пестициди, който поради протестите на фермерите в цяла Европа беше забавен, а впоследствие отпадна и от дневния ред.

В дискусиите за промените в законодателството основно участие са взели и българските пчелари.

Иво Куманов, основател, акционер и изпълнителен директор на „НИК“ – международна група от компании с над 20 години опит в прецизното земеделие, коментира темата Блуумберг ТВ България:

Новият регламент премахва неяснотите за земеделските производители, които имат нужда от технологията с дроновете, използват я, но не могат ясно и точно да декларират как точно са приложили пестициди, тъй като законът не допуска този сценарий. В същото време Българската агенция за безопасност на храните изисква много ясно и точно всеки земеделец да декларира кога, в какви норми и на какви площи използва препарати за растителна защита“, заяви Куманов.

Той се спря специално и на позицията на пчеларите:

В началото те бяха против приемането на правна рамка за използване на дронове, защото тяхната позиция е за пълна забрана на пестицидите. Но това означава да приключим със земеделието в България. В един момент обаче пчеларите се превърнаха в защитници на дроновете, защото осъзнаха, че така може да се пръска нощно време, когато пчелите са в кошера. Пръскането с дронове през нощта вече е масова практика у нас и тази технология позволява на земеделските стопани отчасти да се справят с недостига на работна ръка.“