16.05.2024

България по пътя към ОИСР

Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е сред основните цели на външната политика на страната ни. На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки.

Официалното начало на разговорите за членство бе поставено на 10-ти юни 2022 г., когато страната ни получи своята Пътна карта за присъединяване към Организацията по време на годишната министерска среща, която се проведе на 9-10 юни 2022 г. в Париж. Пътната карта задава параметрите, етапите и условията на процеса на присъединяване.

“Членството на България в ОИСР е решение за бъдещето. Страната ни ще участва заедно с останалите страни-членки във вземането на решения в ключови области. Това е и решение за настоящето, тъй като ни дава възможност за множество реформи, които ще направят нашата икономика по-конкурентна. Преди по-малко от месец България участва в срещата на ОИСР, на която стана ясно, че се движим в правилната посока”.

Това заяви зам.-министърът на икономиката Николай Павлов по време на форума “Устойчиво развитие и бизнес интегритет: Форум за обсъждане на политики и практически решения”, който се проведе вчера в Балкан Палас Хотел в София.

Представители от Министерство на икономиката разказаха за стъпките към членството на България в ОИСР и препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към страната.

След детайлни самооценки и доста тежък технически преглед, в България се проведе една проучвателна мисия от страна на ОИСР, която включваше над 20 работни срещи с оценяващия екип на организацията. След това се подготви доклад за състоянието на корпоративния сектор в България и в Париж бяхме оценени от държавите-членки и страната ни получи препоръки”, разказа Николина Маджева от Министерство на икономиката.

Оценката на ОИСР

Като положителен напредък в Бълария е оценено създаването на законова и институционална рамка за корпоративна устойчивост, наличието на антикорупционни практики в управлението на компаниите и наличието на електронна информационна система за публичните предприятия, в която е публикувана както финансова, така и нефинансова информация за компаниите с независим финансов одит.

Сред препоръките, които ОИСР дава на страната ни, са повече прозрачност и отчетност в докладите на публичните предприятия, намаляване на политическото влияние и актуализиране на международните счетоводни стандарти.

Корупцията е чувствителна тема и нашата е цел е да популяризираме добри практики, да изграждаме капацитет в компаниите и да промотираме международните стандарти. Колективните действия на всикчки организации и институции водят до бизнес интегритет”, заяви Хендрик Бошхамер от ОИСР.

Защо бизнес интегритетът е от решаващо значение за устойчивото управление на компаниите?

Насърчаването на доброто бизнес поведение е един от ключовите подходи за превенция и противодействие на корупцията. Позитивите за бизнеса от въвеждането на политики и стандарти за бизнес интегритет са свързани с покриване на импертивни законови изисквания, намаляване на риска от финансови загуби и санкции, оптимизация на вътрешните управленски процеси, създаване на конкурентни предимства  чрез съвместимост с правилата на глобалния бизнес.

Политиките за бизнес интегритет включват следните тематични области, които имат пряко отношение към справянето с корупцията чрез добро управление:

  • Отговорен мениджмънт
  • Отчетност, коректност на счетоводните записи и точно счетоводство
  • Избягване на конфликта на интереси
  • Политика относно подаръци и гостоприемство
  • Борба срещу подкупите
  • Политика против изпирането на пари
  • Защита на whistleblowers и реакция на техните сигнали

Устойчивостта е печелившата бизнес стратегия 

“Устойчивостта дава конкурентно предимство на компаниите, които работят по трите стълба на ESG и подобрява репутацията на бранда. Регулациите са важни и трябва да се спазват. Основното послание на европейските институции и Мрежата на Глобалния договор на ООН е, че зад регулациите стои идеята за едно устойчиво бъдеще и те не трябва да се спазват просто с тикче, а да се работи наистина за едно по-устойчиво и справедливо бъдеще”, заяви Даринка Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор.

Тя подчерта, че загубите в световен мащаб вследствие на корупцията възлизат на над 1 трилион долара годишно.

“Глобалният договор предлага редица инструменти, които помагат на компаниите да вървят по пътя към своето устойчиво развитие и да оценяват рисковете за своя бизнес”, допълни тя, посочвайки 6 стъпки за елиминиране на корупцията според инструментите на Глобалния договор – ангажимент от страна на ръководството, оценка, определяне на рисковете, прилагане на конкретни действия и политики, измерване и правилна комуникация, че компанията следва тези принципи.

Даринка Георгиева посочи още, че засилването на G в ESG изисква задълбочено разбиране, самооценка и анализ на областите за подобрение и практически инструменти.

Глобалният договор се опитва да създаде рамката на мислене, че корупцията и интегритета са важни и да даде инструментите за работа в тази посока”, допълни тя.

Предизвикателства пред бизнеса

Доц. д-р Марина Стефанова, Директор на магистърска програма “Отговорно и устойчиво управление” в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, очерта най-съществените предизвикателства пред бизнеса по темата за устойчивостта. Сред тях са държавната администрация, която не е готова да даде всички отговори на бизнеса и липсва ежедневно разбиране и подпомагане; законодателство, което се прилага от различни отдели; липса на механизъм за прилагане на регулаторната рамка и не на последно място докладването за всички юридически лица, с които компаниите работят и върху които нямат контрол.

“Това е отвъд темата как управляваме въздействието. E и S са първите неща, които трябва да имаме, а след това говорим за това как управляваме тези капитали”, обясни Доц. д-р Марина Стефанова.

Според нея истинските решения минават през няколко проблема и те са липсата на единен език, липсата на единни принципи и ценности и единна цел, която картографира всички бизнес възможности да допусне темата за устойивостта в своето ДНК и след това идва отчитането.

Доц. д-р Марина Стефанова коментира и темата за ролята на образованието в сферата на ESG:

“Създадохме няколко тематични магистърски програми в Стопански факултет на Софийски университет, които да помогнат на бизнеса. Ние градим чисто нови специалисти и не трябва да се подценяват бакалавърските програми. От три години имаме и нашата академия, която дава добър поглед и знания. Науката е приятелят на взимането на адекватни решения”, обобщи тя.