08.05.2024

ВЕИ са осигурили рекордните 30% от енергията през 2023 г.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са генерирали рекордните 30% от световното електричество през 2023 г. С рекордното изграждане на слънчева и вятърна енергия през 2023 г. предстои нова ера с тенденция към намаляване на изкопаеми горива, се казва в доклада Global Electricity Review на мозъчния тръст Ember.

Намаляването на използването на изкопаеми горива и емисиите в енергийния сектор се разглежда като жизненоважно за постигане на глобалните климатични цели. Повече от 100 страни на срещата на върха за климата COP28 в Дубай миналата година се съгласиха да утроят капацитета за възобновяема енергия до 2030 г.

Докладът Global Electricity Review на Ember показва, че възобновяемите източници (ВЕИ) са осигурили 30,3% от световното електричество миналата година спрямо 29,4% през 2022 г., благодарение на ръста на проекти, особено слънчеви.

“Бъдещето на възобновяемите енергийни източници настъпи. По-специално слънчевата енергия се ускорява по-бързо, отколкото някой смяташе за възможно. Спадът на емисиите от енергийния сектор вече е неизбежен. 2023 г. вероятно беше повратната точка – пиковите емисии в енергийния сектор – голяма повратна точка в историята на енергетиката. Но скоростта на намаляване на емисиите зависи от това колко бързо продължава революцията на възобновяемите енергийни източници”, коментира Дейв Джоунс, Директор на програмата Global Insights в Ember.

Над половината от новите слънчеви и вятърни мощности са от Китай

Китай e основният участник през 2023 г., отчитайки 51% от допълнителната глобална слънчева енергия и 60% от новото глобално вятърно производство, се казва в доклада. Общото глобално слънчево производство е нараснало с 23,2%, а вятърната енергия с 9,8%. В комбинация с ядрената енергия, светът генерира почти 40% от своята електроенергия от нисковъглеродни източници през 2023 г. В резултат на това интензивността на CO2 при глобалното производство на електроенергия достигна ново рекордно ниско ниво, с 12% по-ниско от пика си през 2007 г.

Ръстът на електроенергията от ВЕИ през 2023 г. се дължи на слънчевата енергия

Слънчевата енергия e най-бързо развиващият се източник на електроенергия за 19-та поредна година и изпреварва вятърната, превръщайки се в най-големия източник на нова електроенергия за втора поредна година. Енергията от слънцето е добавила над два пъти повече нова електроенергия от въглищата през 2023 г. Рекордният скок на инсталациите в края на 2023 г. означава, че през 2024 г. ще има още по-голямо увеличение на слънчевото производство.

Водноелектрическата енергия падна до петгодишно дъно

Условията на суша доведоха до рекорден спад в производството на водноелектрическа енергия, което падна до петгодишно дъно. При нормални условия чистият капацитет, добавен през 2023 г., би бил достатъчен, за да позволи спад от 1,1% в производството на изкопаеми горива. Недостигът на водноелектрическа енергия обаче бе компенсиран от увеличаване на производството на въглища, което доведе до 1% увеличение на глобалните емисии от енергийния сектор. 95% от нарастването на производството на въглища през 2023 г. се случи в четири страни, които бяха силно засегнати от суши – Китай, Индия, Виетнам и Мексико.

Ръстът на търсенето се забави през 2023 г.

Световното търсене на електроенергия се повиши до рекордно високо ниво през 2023 г. с увеличение от 627 TWh, което е еквивалентно на добавяне на цялото търсене на Канада (+607 TWh). Въпреки това увеличението през 2023 г. от 2,2% е под средното за последните години, което се дължи на подчертано намаляване на търсенето в страните от ОИСР, по-специално САЩ (-1,4%) и ЕС (-3,4%). За сметка на това, бързият растеж на търсенето в Китай (+6,9%) е еквивалентен на общия глобален растеж на търсенето през 2023 г.

Повече от половината от нарастването на търсенето на електроенергия през 2023 г. се дължи на пет технологии – електрически превозни средства (EV), термопомпи, електролизатори, климатици и центрове за данни. Разпространението на тези технологии ще ускори нарастването на търсенето на електроенергия, но общото търсене на енергия ще намалее, тъй като електрификацията е много по-ефективна от изкопаемите горива.

Започва нова ера на намаляващи емисии от енергийния сектор

Ember прогнозира, че производството на изкопаеми горива ще спадне леко през 2024 г., което ще доведе до по-големи спадове през следващите години. Растежът на търсенето през 2024 г. се очаква да бъде по-висок от този през 2023 г. (+968 TWh), но растежът на чистото производство се прогнозира да бъде още по-голям (+1300 TWh), което води до 2% спад в глобалното производство на изкопаеми горива (-333 TWh), се посочва в доклада.

Разгръщането на чисто производство, водено от слънчева и вятърна енергия, вече помогна за забавяне на растежа на изкопаемите горива с почти две трети през последните десет години. В резултат на това половината от световните икономики вече са най-малко пет години след пика в производството на електроенергия от изкопаеми горива. Държавите от ОИСР са в челните редици на това, като емисиите от енергийния сектор достигнаха своя връх през 2007 г. и спаднаха с 28% оттогава.