20.05.2024

Визионери на бъдещето: Как наградите ESG AWARDS насърчават устойчивото развитие?

В съвременния свят, в който устойчивото развитие е все по-важен аспект от корпоративната стратегия, първата медийна платформа за популяризиране на ESG в България ESGnews.bg обяви през февруари стартирането на своите ESG награди “ESG AWARDS”, за които компаниите могат да кандидатстват до 31 май, 2024 г.

Призовете не само ще отличат компаниите, които постигат резултати в областта на околната среда, социалната отговорност и управлението (ESG), но и служат като вдъхновение за останалите да следват техния пример.

Промяна на корпоративната култура

Наградите “ESG AWARDS” не са просто трофеи на успеха, а ангажимент към дългосрочни устойчиви практики. Компаниите, които ще бъдат отличени в четирите категории в конкурса (Устойчив лидер, Устойчива стратегия, Устойчив инвеститор, Устойчиво управление на веригата на доставки), показват, че устойчивото развитие е основен приоритет в тяхната дейност. Това създава култура на отговорност, а екологичните и социалните фактори се вземат предвид при всяко стратегическо решение.

Дългосрочно въздействие

Конкурсът “ESG AWARDS”, методологията за който е разработена в партньорство с академичната общност, има за цел да покаже компаниите визионери, които променят представите за успешен бизнес. Те са примери за това как устойчивите практики могат да доведат до дългосрочни финансови ползи, както и до подобряване на общественото мнение и доверие. Тези визионери на бъдещето доказват, че устойчивото развитие е не само възможно, но и необходимо за успеха на модерния бизнес.

Насърчаване на иновациите

Една от основните цели на “ESG AWARDS” е да покаже и ролята на иновациите в съвременната бизнес среда, като въвеждането на нови технологии за намаляване на въглеродния отпечатък, подобряване на условията на труд на служителите и насърчаването на етичните стандарти в управлението. Тези примери показват на останалите компании, че е възможно да се постигне устойчивост без компромис с конкурентоспособността.

Вдъхновение за бъдещите поколения

Действията, които бизнесът днес предприема, за да има справедливо и устойчиво бъдеще за всички, оказват не само влияние върху настоящите лидери, но и вдъхновяват бъдещите поколения. Младите професионалисти, които навлизат на пазара на труда, е важно да виждат добър пример за това как могат да съчетават личните си ценности с професионалните си амбиции. Това насърчава нова вълна от лидери, които ще продължат да изграждат устойчиво бъдеще.

Стратегически партньори на конкурса на ESGnews.bg са Стопански факултет и ESG Lab на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

ESGnews.bg призовава всички организации, които споделят ангажимента към устойчивото развитие и социалната отговорност, да се включат в тази важна инициатива и да споделят своите истории и постижения.

Победителите в конкурса “ESG AWARDS” ще бъдат обявени на 19 септември на специална церемония в Хотел Хилтън София, след като бъдат оценени от нашето престижно жури

Вашата кандидатура можете да подадете ТУК