23.04.2024

„Водоснабдителни услуги на бъдещето“ за 4 милиона жители на Големия Париж

„SEDIF“ – ВиК асоциациите за района около Париж (Grand Paris), избра „Веолия“ за управлението на обществената си водоснабдителна услуга от 2025 г. до 2036 г. Предложението на „Веолия“ отговаря на съвременните предизвикателства и съответства на спецификациите и строгите изисквания на „SEDIF“ в 4 основни области:

• здравеопазване – с оптимално качество на водата;
• околна среда – за екологично водоснабдяване с образцово качество;
• ценообразуване на водата, като се запазва покупателната способност на потребителите;
• управление – със споделено менажиране между възложител и изпълнител.

„В амбициите, определени от „SEDIF“, напълно откриваме нашата цел: да допринасяме за човешкия прогрес, в пълно съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН – каза Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на „Веолия“. “Предложихме оферта с изключително качество на услугата за жителите на Парижкия регион, включваща много нововъведения и постижения, с които сме първи в света. Това е и най-конкурентната оферта за клиентите от гледна точка на съотношението качество – цена. Заедно със „SEDIF“, с които споделяме визия и ценности за водоснабдителните услуги на бъдещето, ще променим коренно света на водата. Този договор потвърждава капацитета за иновации на „Веолия“ и експертния опит, който сме готови да приложим в услуга на всички наши клиенти.“

Целта за коренна промяна на „света на водата“ е поредното признание за усилията на „Веолия“ за въвеждането на 150-те важни иновации и 10-те от тях, с които „Веолия“ е първа в света. Групата разчита на международния си експертен опит, за да разработи най-доброто решение, адаптирано за конкретните нужди на клиентите, какъвто е и случаят със „SEDIF“. Договорът предвижда осигуряване на водоснабдителни услуги за 4 милиона жители в 132 общини в региона на Париж за период от 12 години.

В условията на променящия се климат на планетата, безводието, недостига на свежа питейна вода и засушаванията „Веолия“ е последователна по отношение на качеството на водата, предоставянето на водоснабдителна услуга на бъдещето, която използва авангардни дигитални технологии и изкуствен интелект, опазва и възобновява водните ресурси.