20.03.2024

Вопке Хукстра

И ЕС, и държавите-членки, трябва да станат значително по-добри в подготовката и ефективното справяне с климатичните рискове.“