26.03.2024

Въпроси, които човек да си зададе преди да започне бизнес

Първата крачка към започване на собствен бизнес е винаги идеята. Понякога идеите хрумват на човек внезапно, вдъхновени от събития или преживявания, които са му/ѝ се случили. Някои идеи имат потенциала да променят света, други си остават на етап идея завинаги. Въпрос номер едно, който човек с бизнес идея трябва да си зададе, е дали идеята си струва да бъде реализирана. За да стигне до отговора, трябва да се разсъждава върху още няколко въпроса. Ето кои са те.

Основателите

Крис Колеридж е британски сериен предприемач и преподавател в бизнес училището на Кеймбридж. Той напомня, че макар често в медиите да бъдат показвани лица на предприемачи, които олицетворяват големите компании, зад тях винаги стоят екипи и съветници. Колеридж препоръчва екипите да бъдат формирани от хора с различни компетенции, за да се допълват.

Именно хората с различни виждания обогатяват разработвания продукт или услуга. Работата в многообразни екипи повишава вероятността бизнесът да е доходоносен.

За да бъде оценена готовността бизнес идеята да бъде реализирана, бъдещият предприемач трябва да си отговори на въпроса до каква степен има готовност да ангажира екип с опит и различни компетенции.

На всички етапи е важно да има и съветници, които с опита си да могат да видят и отстранят проблеми още в начален етап. Ако за момента само този, който е генерирал идеята е на линия, готовността за реализация е по-малка.

Клиентите и проблемът им

Следващият въпрос е до каква степен идеята решава проблем на потребителите. По-близко до реализация са тези, които знаят точно какъв проблем имат потребителите, докато ако има решение на неясен проблем е нужно по-прецизно дефиниране.

Ако не е ясно кой ще е ползвател на продукта или услугата, бъдещият предприемач има доста работа преди да се заеме с реализация. В случай, че е ясно точно за кои групи ще бъде полезен този нов бизнес, готовността е в по-висока степен.

Ресурси и пари

Важен елемент от подготовката за нов бизнес е осъзнаването на необходимите ресурси, които е нужно да бъдат вложени в началото, както и дали те са налични или тепърва трябва да бъдат осигурени. Тези, които имат отговори на всички тези въпроси са по-близко до стартиране на собствен бизнес.