10.07.2024

Германия започва радикална промяна за финансиране на ВЕИ

Правителствен компромис предвижда радикални промени в подхода на Германия към субсидиите за възобновяеми енергийни източници. Освен това е изготвен и списък от резервни електроцентрали, които да подкрепят излизането на страната от въглищната икономика, предава Euractiv.

Създаден в края на 90-те години на миналия век, германският закон за възобновяема енергия гарантира на собствениците на вятърни турбини и слънчеви панели 20-годишна висока цена за електричеството, подавано в мрежата. Страната бързо стана известна с пионерската си схема Energiewende.

Тази парадигма е на ръба на промяна, обяви правителството в края на миналата седмица, на фона на фискалното напрежение и установената нужда от резервно производство на електроенергия.

„Нашата цел е пазар на електроенергия, който гарантира сигурно, достъпно и неутрално по отношение на парникови газове снабдяване с електроенергия с поне 80% от възобновяеми източници“, гласи вътрешното споразумение на коалиционното правителство.

За тази цел от 2025 г. ще бъдат променени два основни принципа на схемата за субсидиране на ВЕИ. Първо, няма да има възнаграждение за електроенергия, произведена по време на отрицателни цени, когато има излишък от енергия, доставяна към мрежата. Този ход изтегля с две години напред едно изискване на ЕС. Второ, ще има промяна на парадигмата в това как възобновяемите енергийни източници се подкрепят от държавата.

„Разширяването на новите възобновяеми енергийни източници трябва да бъде превключено към субсидии за инвестиционни разходи. Това трябва да се направи, за да се позволи на ценовите сигнали да имат ефект без изкривяване“, се казва още в споразумението.

Понастоящем държавната подкрепа е свързана с производството на електроенергия, което гарантира, че разработчиците на възобновяеми източници могат да осигурят минимално ниво на приходи за всяка единица произведена енергия.

Реакции

„Експериментът за радикална промяна на субсидиите за инвестиционни разходи съдържа риск от пазарна несигурност“, обявиха от лобистката група за възобновяеми енергийни източници BEE.

За либералната Свободна демократична партия (FDP – Renew), най-малката правителствена партия, промяната отдавна трябваше да бъде осъществена.

„Радвам се, че започваме постепенно да премахваме схемата за субсидиране на възобновяеми енергийни източници“, заяви депутатът Майкъл Крус, енергиен говорител на FDP.

„Противопоставянето на схемата се дължи отчасти на високата ѝ цена – субсидирането на възобновяеми енергийни източници ще струва 17 милиарда евро, това е текущото изчисление за следващата година“, заяви Кристиан Линднер, министърът на финансите, също от FDP.

Не всички са доволни от това споразумение за премахване на традиционния механизъм, дори в рамките на правителството.

„Според мен моделът съдържа очевидни инвестиционни рискове. Те трябва да се избягват на всяка цена. От днешна гледна точка предложението не е нито осъществимо, нито, строго погледнато, предназначено да субсидира инвестиционните разходи, по-скоро го виждаме само като тестов модел или лаборатория“, каза депутатът Нина Шеер, енергиен говорител на лявоцентристката Германска социалдемократическа партия, която е член на правителствената коалиция.

Преходът трябва да се случи през следващите години, за да има смислен ефект, като се има предвид, че правителството по подобен начин обеща да спре да подкрепя възобновяемите енергийни източници, след като въглищата вече не се изгарят за енергия – най-късно през 2038 г.

Премахване на въглищата

Втори ключов момент в немския енергиен преход ще бъде изграждането на нови газови електроцентрали – някои от които могат да работят с водород.

„Изграждането на нови електроцентрали ще осигури постепенното премахване на въглищата“, обясни Робърт Хабек, министър на икономиката и климата.

Излизането от въглища за 2030 г., което е предвидено от правителството, до голяма степен се смята за непостижимо. В рамките на годината Берлин се надява да предложи пет гигавата (GW) нови газови електроцентрали за незабавно изграждане, изоставяйки плановете за напълно готов за водород парк от съоръжения. Това ще бъде последвано от още пет гигавата централи, които трябва да работят с водород, но едва от осмата година от тяхната експлоатация. Два GW стари газови инсталации трябва да бъдат преоборудвани. Половин GW специални водородни електроцентрали за първия ден също ще бъдат построени, заедно с още половин GW съоръжения за дългосрочно съхранение на енергия.

Централите ще бъдат поставени във всеобхватен, технологично неутрален механизъм за капацитет, който ще започне да функционира от 2028 г.

Андреас Ян, старши съветник в мозъчния тръст за чиста енергия RAP, обяснява, че планът представлява важен компромис, който осигурява трансформацията на германската електроенергийна система. Всичко това ще изисква пазарни субсидии, които обаче трябва да бъдат одобрени от Брюксел.