21.06.2024

Делът на слънчевата енергия днес нараства до 20%

Мозъчният тръст Ember изчислява, че 20% от световното производство на електричество през обедните пикове на слънцестоенето днес ще идва от слънчева енергия, а през целия месец юни слънчевата енергия ще генерира 8,2% от световната електроенергия. За сравнение миналата година тази стойност е била 16%.

Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник на електричество в света, като Китай е начело с инсталирането на 152% повече слънчеви мощности през 2023 г. в сравнение с предходната година. Този скок подчертава централната роля на слънчевата енергия в глобалната революция на чистата енергия, като 34 икономики сега генерират над 10% от своята електроенергия от слънчева енергия.

Тъй като слънчевата енергия продължава да се разширява, тя е готова да трансформира допълнително енергийния сектор и да ускори прехода на света към възобновяема енергия.

Пик на глобалното слънчево производство

През годината глобалното слънчево производство достига пик през летните месеци в северното полукълбо, където според Ember са инсталирани 89% от слънчевите панели в света.

Ember проследява месечното производство на електроенергия за 80 държави. Въз основа на исторически месечни данни месечното глобално слънчево производство е доста сходно от май до август, въпреки че делът му леко намалява към август, тъй като глобалното търсене на електроенергия нараства поради увеличеното търсене на климатици в северното полукълбо.

Прогнозата на Ember за юни 2024 г. е 8,2%, в сравнение с 6,7%, регистрирани през юни 2023 г. Мозъчният тръст очаква слънчевата енергия да нарасне с 28%, от 157 TWh през юни 2023 г. до 201 TWh през юни 2024 г.

Слънчево производство на четирите най-големи соларни пазара в света

В Китай, най-големият слънчев пазар в света, който представлява 36% от глобалното слънчево производство през 2023 г., очакваме делът на слънчевата енергия в общото производство на електроенергия да достигне 9,6% през юни 2024 г. спрямо 7% през юни 2023 г. Средно за през цялата 2023 г. делът на слънчевата енергия в производството на електроенергия в Китай е бил 6,2%.

За ЕС, световен лидер във вятърната и слънчевата енергия, очакваме делът на слънчевата енергия през юни да бъде повече от два пъти по-голям от средната световна стойност от 20%, спрямо 17% през юни 2023 г. Средно за цялата 2023 г. слънчевата енергия в ЕС делът е 9,2%. За Испания, която има един от най-високите слънчеви дялове в ЕС и света, делът на слънчевата енергия през юни 2024 г. се очаква да бъде още по-висок от 30%.

Междувременно се очаква САЩ и Индия да имат много сходен слънчев дял през юни 2024 г., съответно 6,9% и 7,1% в сравнение със средната глобална стойност от 8,2%. И двете страни имаха много сходен годишен среден слънчев дял през 2023 г., като САЩ беше 5,6%, а Индия 5,8%, малко повече от средното за света от 5,5%.