10.04.2024

Джордж Кремлис е почетен председател на журито в първите награди на ESGnews.bg

ESG ангажиментът става все по-важен в съвременния бизнес свят, а компаниите започват да осъзнават значението на устойчивото развитие и социалната отговорност. ESGnews.bg обяви през февруари своите първи ESG награди, с които ще отдаде заслуженото на тези, които се отличават в тази област. Кандидатстването в конкурса стартира на 1 март и ще продължи до 31 май.

Стратегически партньори на конкурса “ESG AWARDS” са Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

Първите награди на ESGnews.bg не биха били възможни без ангажимента и експертните познания на нашето жури. За да ви представим по-подробно лицата зад оценките и наградите, днес имаме удоволствието да ви запознаем с членовете на нашето жури.

Джордж Кремлис

Джордж Кремлис е почетен председател на журито в първите награди “ESG AWARDS“, организирани от ESGnews.bg. Той е член на Борда на Европейската организация за публично право и председателства нейния Институт за климата и кръговата икономика. Той също така е член на екологичния и социален консултативен съвет на ЕБВР и в момента е председател на Бюрото на Конвенцията от Еспо. Четири пъти е преизбиран за председател на MOPs – през 2019 г., през декември 2020 г., за периода 2021-2023 г., както и за новия период до 2027 г.

Джордж Кремлис е почетен директор на Европейската комисия (ЕК) и е действал в това си качество като активен старши отговорник за кръговата икономика на островите. Той е председател на Комисията по кръгова икономика на AmCham и е съветник на Комисията по околна среда на гръцкия парламент. Доскоро беше специален съветник на гръцкия министър-председател по въпросите на енергетиката, климата, околната среда и кръговата икономика.

Даринка Георгиева

Изпълнителният директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Даринка Георгиева е магистър по право с богат опит в управлението на проекти, свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, придобит в работата ѝ за Програма на ООН, Овергаз и Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН.

Днес тя работи за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса, прилагането на десетте принципа и постигането на Целите за устойчиво развитие на Глобалния договор на ООН.

Марина Стефанова

Доц. д-р Марина Стефанова е директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление” в Стопански факултет, изпълнителен директор на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост ( АСУ). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox”на фондация „Каузи”.

Ивелина Василева

Ивелина Василева има повече от 15 години опит в публичната сфера. В периода 2014-2017г. тя е Министър на околната среда и водите във второто правителство на ГЕРБ, като отговаря за разработване и прилагане на националното законодателство за опазване на околната среда, политиките за изменение на климата, мониторинг и контрол, както и за и националните и донорски програми за финансиране на екологични проекти.

Ивелина Василева е избирана за народен представител от Бургаски многомандатен избирателен район в 42-то, 43-то, 44-то и 45-то Народно събрание. По време на мандата от 2017 до 2021г. тя е Председател на постоянната комисия по околната среда и водите и Заместник председател на постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Понастоящем е Член на Борда на Мисията за опазване на океана, моретата и вътрешните води към Европейската Комисия.

Валя Йорданова

Валя Йорданова е основател и старши съдружник в БДО АФА, отговорна за ESG политиката на фирмата. Тя e дипломиран експерт – счетоводител от 1992 г. и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). От 2014 г. до 2020 г. е заместник-председател на Управителния съвет на ИДЕС, отговорен за международната дейност на Института.

Понастоящем е координационен методолог на Учебно-методичния съвет към ИДЕС, вкл. за работната група по ESG. Председател е на Експертния съвет по одит към КПНРО. Има над 30-годишен преподавателски опит. Лектор е в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” по счетоводство и МСФО.

Как да кандидатствате в конкурса “ESG AWARDS”?

В конкурса могат да вземат участие организации от всички сфери на дейност, които са регистрирани в Република България – търговски дружества, неправителствени организации, образователни институции и др.

След края на периода за кандидатстване (31 май), нашето престижно жури ще оцени участниците в конкурса и на специална церемония на 19 септември 2024 ще обявим победителите и ще им връчим престижните отличия.

ESGnews.bg призовава всички организации, които споделят ангажимента към устойчивото развитие и социалната отговорност, да се включат в тази важна инициатива и да споделят своите истории и постижения.

Вашата кандидатура можете да подадете ТУК