22.03.2024

Днес е Световният ден на водата: Каква е истинската стойност на жизненоважния ресурс?

На 22 март се отбелязва Световният ден на водата. Денят поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората. Тази година инициативата преминава под мотото „Вода за мир“.

Денят се отбелязва всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Изменението на климата засяга глобалния воден цикъл и изостря конкуренцията за все по-ограничено предлагане на сладководни ресурси. Сушите, наводненията и променящите се модели на валежи засягат водната и продоволствената сигурност, поминъка, здравето на екосистемите и биоразнообразието, като засягат непропорционално най-уязвимите общности, напомня Световната метеорологична организация (СМО).

В глобален мащаб все повече внимание се обръща на повишаване на информираността по отношение на световната водна криза. Акцентът пада върху подкрепата и приноса на всички заинтересовани групи за постигането на Цел 6 за устойчиво развитие – Вода и канализация за всички до 2030 г. от Целите за развитие за хилядолетието на ООН.

Вода за мир“ е темата на международната кампания през 2024 г. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато  е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. От 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води”, се казва в съобщение на сайта на Министерството на околната среда и водите.

Стойността на водата – по-висока от цената ѝ

Стойността на водата е много повече от нейната цена – водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономика и природната среда като цяло. Ако пренебрегнем някои от тези аспекти, рискуваме да не управляваме правилно този незаменим природен ресурс. С добра координация и сътрудничество между отговорните институции, както и с активното участие на заинтересованите групи и на широката общественост с разбиране на истинската, многоизмерна стойност на този ресурс, можем да защитим водата в полза на всички.

Ситуацията в България

Националният статистически институт публикува данни за средното дневно потребление на питейна вода на човек в страната ни по райони. Най-много питейна вода на ден се използва в Югозападния район – 120 литра средно на човек. Следва Северния централен район със 100 литра на човек. Потреблението в Югоизточния район е 97 литра на човек, в Северозападния 96 литра на човек, а в Североизточния и Южния централен район жителите ползват дневно по 95 литра.