06.06.2024

Докладване на устойчивостта – новите изисквания към бизнеса

ESG, CSRD, VSMS, COP, CS3D …………..

В непрекъснато развиващия се пейзаж на екологични, социални и управленски въпроси бизнесът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства при навигирането в множеството регулации и очаквания.

От сложните задачи за идентифициране и оценка на риска и съответствието до нарастващото търсене на прозрачност, етика и отговорност – корпоративното управление е по-сложно от всякога.