28.05.2024

Доц. Георги Костов

България трябва сама да управлява горите си – в момента те покриват въглеродния отпечатък на нашето земеделие.“