14.05.2024

Доц. д-р Божин Божинов

40 години чакаме да стане нещо лошо заради използването на ГМО! Вместо това се получават добри неща.“