17.05.2024

Държавите членки настояват за по-бърза декарбонизация на отоплението и охлаждането

15 държави от ЕС публикуваха съвместен работен документ, призоваващ Европейската комисия да даде приоритет на декарбонизацията на процесите по отопление и охлаждане, за да повиши енергийната независимост на ЕС и да постигне целите си за климата, предава Euractiv.

Ключовите действия, които 15-те държави поискаха от Комисията да предприеме, включват публикуването на дългоочаквания план за действие за термопомпите и преразглеждане на стратегията на ЕС за отопление и охлаждане от 2016 г., привеждайки я в съответствие с предстоящите климатични цели за 2040 г.

„ЕС трябва да разработи конкретен план за бързо увеличаване на използването на различни технологии за възобновяема енергия като слънчеви топлофикационни централи, термопомпи и особено широкомащабни промишлени термопомпи, които трябва да бъдат интегрирани в топлофикационни системи“, се посочва в документа, изпратен до Комисията.

Според подписалите държави-членки подобна стратегия би имала важен принос за енергийната сигурност на Европа.

Отоплението и охлаждането са един от основните енергоемки сектори в Европа

Според Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), замяната на 30 милиона индивидуални котли на изкопаеми горива в жилищни домове с термопомпи ще намали потреблението на газ и петрол в ЕС с 36%.

Орели Бове, управляващ директор на Euroheat & Power, обобщи в прессъобщение, че

„ускоряването на мащаба на ефективни решения за чиста топлина, като централно отопление и охлаждане, е най-добрата индустриална стратегия за запазване на лидерството в тези високотехнологични стойностни технологии, като същевременно укрепва сигурността на доставките в ЕС.“

От своя страна Европейската комисия заяви, че

„в момента се изготвя план за действие относно термопомпите, който е бил обект на интензивно ангажиране на заинтересованите страни.“

На този етап точният график за плана все още не е определен.

ЕС вече актуализира своята регулаторна рамка за чисти решения за отопление през последните пет години под егидата на Зелената сделка. Приети са нови директиви за енергийните характеристики на сградите, енергийната ефективност и възобновяемата енергия.