16.04.2024

Държавите-членки на ЕС приеха директивата за сградите

Директивата относно енергийните характеристики на сградите беше приета от държавите-членки, предава Euractiv.

Законодателство определя рамката за държавите членки за намаляване на емисиите и потреблението на енергия в сградите в целия ЕС — от домовете и работните места до училищата, болниците и други обществени сгради. Очаква се това да спомогне за подобряване на здравето и качеството на живот на хората.

В преразгледаната директива се определят амбициозни цели за намаляване на общото потребление на енергия от сградите в целия ЕС, като се вземат предвид националните особености. Тя оставя в ръцете на държавите-членки кои сгради да се насочат и какви мерки да предприемат. Това ще стимулира търсенето на чисти технологии в Европа и ще създаде работни места, инвестиции и растеж”, се казва в официално изявление на Европейската комисия.

В края на 2021 г. Комисията предложи преразглеждане на Директивата на блока за енергийните характеристики на сградите (EPBD), за да се увеличат слабите нива на обновяване и справяне с една трета от емисиите на CO2 в ЕС.

След продължителни преговори – и несигурност относно това дали законът може да бъде договорен – страните от ЕС приеха регламента с малко мнозинство.

Италия и Унгария гласуваха против, а Хърватия, Чехия, Швеция, Словения и Полша се въздържаха.

Какво предвижда директивата?

Текстът, който сега влиза в законодателството на ЕС, има за цел да подготви жилищния фонд на Европа за постигане на нетна нула до 2050 г., като предписва обновяването на неефективни обществени и частни сгради.

Всяка държава членка ще приеме своя собствена национална траектория за намаляване на средното потребление на първична енергия от жилищните сгради с 16 % до 2030 г. и с 20 — -22 % до 2035 г. Що се отнася до нежилищните сгради, те ще трябва да санират 16 % от сградите с най-лоши характеристики до 2030 г. и 26 % от сградите с най-лоши характеристики до 2033 г. Държавите членки ще имат възможност да освобождават определени категории жилищни и нежилищни сгради от тези задължения, включително исторически сгради или ваканционни жилища. Гражданите ще бъдат подкрепяни в усилията им да подобрят домовете си. Директивата изисква създаването на обслужване на едно гише за консултации относно санирането на сгради, а разпоредбите относно публичното и частното финансиране ще направят санирането по-достъпно и осъществимо.

От 2030 г. новите сгради трябва да са щадящи климата по дизайн – едновременно енергийно ефективни и свързани с чист източник на топлина.

Тези национални планове могат също така да включват път за постепенно премахване на изкопаемите горива за отопление до 2040 г. и задължителни слънчеви панели на покривите, ако е икономически осъществимо, от 2025 г.

Сега на ход са 27-те страни членки на ЕС, където трябва да бъдат разработени тези планове.

Индустрията е готова

За строителния сектор – от производителите на изолация до доставчиците на интелигентни температурни регулатори – законът означава добре дошъл тласък на продажбите.

Индустрията за енергийна ефективност е готова да достави и направи ефективните сгради следващия индустриален успех на Европа“, заяви Джули Кеструп, президент на индустриалната асоциация EuroACE.

От германската асоциация на тежката индустрия BDI, която се ангажира широко със създаването на закона, заявиха:

Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите (EPBD) трябва да даде важен тласък за опазването на климата в Европа.“

Deneff, друга асоциация за енергийна ефективност, нарече приемането

спешно очаквана стъпка в правилната посока, както за опазването на климата, така и за индустрията за обновяване, която е под натиск“.