30.05.2024

Държавният бюджет компенсира дефицита във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Дефицитът във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще бъде компенсиран от държавния бюджет, заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. Решението е било взето на правителствено заседание.

По информация към днешна дата от органа на управление на фонда, дефицитът е 449 млн. лв., като се очаква до края на регулаторния период да достигне около 500 млн. лв., стана известно от думите на министър Малинов.

„Фонд „Сигурност не електроенергийната система“ е създаден, за да покрива разходите на обществения доставчик на електрическа енергия по отношение на битовите клиенти, както и за покриването на разходите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Положителният финансов резултат през предходните години от създаването на фонда, през периода 2021 – 2022 г., е използван за покриване на високите цени на електрическа енергия и природен газ, съответно по решения на Министерския съвет и негови програми. В настоящия регулаторен период се наблюдава изключителен дефицит по отношение на приходите и разходите във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Като казвам настоящ регулаторен период, имам предвид от 1 юли 2023 г. до момента“, обясни Владимир Малинов.

Процедура

Той подчерта, че с решението за компенсирането на дефицита във фонда е предвидена съответна процедура.

„Това ще даде възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране, при подготовка на ценовото решение за електрическата енергия за битовите потребители за следващия регулаторен период, а именно от 1 юли тази година, този дефицит да не трябва да бъде компенсиран чрез увеличение на цената за бита“, обясни още министърът.

Малинов увери, че ще бъде покрит целият дефицит, натрупан във фонда, но за да бъде установен неговият окончателен размер, трябва да приключи настоящият регулаторен период.

„С акта на Министерския съвет се задава допълнително задължение на фонда в срок до 30 юли да предостави конкретен анализ по отношение на точно натрупания дефицит към края на регулаторния период“, разясни още той.

Служебният министър на енергетиката допълни, че на база на предстоящия анализ предстои да бъдат предложени мерки, а след това да бъде прието постановление на правителството за покриване на дефицита. По думите му в настоящето решение на служебния кабинет се посочва, че разходите трябва да бъдат покрити в рамките на бюджетната 2024 г.