11.04.2024

Европа затяга правилата за пречистване на градските отпадъчни води

При окончателно гласуване Европейският парламент актуализира правилата за събиране, пречистване и заустване на градски отпадъчни води. Новите правила са предназначени да засилят защитата на околната среда и човешкото здраве. Европейските местни власти обаче се опасяват от сериозно увеличение на разходите за прилагането им, предава Euractiv.

След въвеждането на разпоредби за пречистване на градските отпадъчни води през 90-те години на миналия век качеството на водата в Европейския съюз се подобри значително. Днес 98% от отпадъчните води се събират и пречистват съгласно стандартите на ЕС.

Въпреки това различни случаи на неадекватно пречистване на отпадъчни води и наличието на химикали, които са трудни за третиране (като PFAS, известни като „вечни химикали“) продължават да оказват влияние върху околната среда и здравето на европейците.

Подобрено наблюдение

До 2035 г. всички селища с най-малко 1000 жители ще трябва да осигурят премахването на биоразградимите органични вещества като хранителни отпадъци или фекалии. Третирането за елиминиране на азота и фосфора ще трябва да бъде въведено за градове с над 150 000 жители до 2039 г., а след това да влезе в сила и за градове с над 10 000 жители до 2045 г.

Микрозамърсителите ще бъдат обект на разширено третиране за общини с население над 150 000 до 2045 г.

Ревизираната директива засилва мониторинга на различни инфекциозни агенти, открити в отпадъчните води (вируси, патогени и др.), както и на химически замърсители и микропластмаси. В конкретния случай на вечните химикали (PFAS), докладчикът по текста финландският депутат Нилс Торвалдс от Renew заяви, че

можем да очакваме по-голям акцент върху справянето с PFAS в бъдеще, тъй като Комисията ще оцени необходимостта от допълнителна схема за разширена отговорност на производителя за отстраняване на остатъците от вечните химикали от отпадъчните води”.

Пречистване на вода с възобновяема енергия и рециклиране на вода

Новата директива също така въвежда нарастващи цели за ролята на възобновяемата енергия, използвана при работата на градските пречиствателни станции за отпадъчни води, с крайната цел до 2045 г. да се постигне 100% пречистване с енергия от ВЕИ.

Приетият текст също така призовава държавите членки, особено тези, които са подложени на редовен дефицит на вода, да насърчават повторното използване на пречистени отпадъчни води като част от националните стратегии за устойчивост на вода.

Замърсителят плаща

За да помогне за покриване на разходите за допълнително третиране за отстраняване на микрозамърсителите от градските отпадъчни води, директивата включва въвеждането на разширена отговорност на производителя (EPR) за козметични продукти и медицински продукти за хуманна употреба.

Производителите на тези продукти ще покриват най-малко 80% от разходите по новите мерки, а останалата част ще се покрива от национално финансиране.

Оценка за 2020 г. на Европейската комисия и ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) определя разходите за прилагане на тази директива и на директивата за питейната вода на 289 милиарда евро до 2030 г.

Eurocities, мрежа от европейски градове, призовава Европейският кохезионен фонд да бъде предоставен за прилагането на тези нови правила за пречистване на отпадъчни води. Сега текстът трябва да бъде одобрен от националните министри на държавите-членки, преди да влезе в законодателството на ЕС.