12.03.2024

Европа не е подготвена за бързо нарастващите климатични рискове

Европа не е подготвена за бързо нарастващите климатични рискове, пред които е изправена, алармираха от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). От горски пожари, изгарящи домове, до бурно време, натоварващо публичните финанси, в доклада се казва, че са необходими повече действия за справяне с половината от 36-те значителни климатични рискове с потенциално тежки последици, предава Гардиън.

Новият ни анализ показва, че Европа е изправена пред неотложни климатични рискове, които нарастват по-бързо от нашата обществена подготвеност“, казва Леена Юла-Мононен, изпълнителен директор на ЕАОС.

Докладът разглежда колко сериозни са климатичните заплахи и колко добре е подготвена Европа да се справи с тях. В него се казва, че най-неотложните рискове – които стават все по-лоши, тъй като замърсяването с изкопаеми горива загрява планетата – са топлинен стрес, внезапни наводнения, здравето на крайбрежните и морските екосистеми и необходимостта от фондове за солидарност за възстановяване след бедствия.

Изследователите преоцениха шест от рисковете за Южна Европа, която те описаха като регион на „гореща точка“. Според авторите на проучването са необходими спешни действия, за да се запазят културите в безопасност и да се защитят хората, сградите и природата от горски пожари.

Съществуват все повече доказателства за адаптация, но със сигурност има още много какво да се направи. Помощта не върви достатъчно бързо и не достига до тези, които имат най-голяма нужда от нея“, казва Робърт Бийсбрук, автор на доклад от университета Вагенинген.

“Каскадни и комбинирани“ рискове

Докладът също така предупреждава за „каскадни и комбинирани“ рискове, които вероятно ще се окажат подценени. Например – горещото време ще изсуши Южна Европа, убивайки посевите и свивайки запасите от вода, но също така ще втвърди почвите, което ще направи внезапните наводнения по-вероятни и ще изсуши растителността, което означава, че горските пожари могат да се разпространят по-бързо.

Правителствата, които се опитват да отговорят на няколко кризи, ще бъдат по-напрегнати за ресурси, както и общностите, които не успяват да се подготвят.

Рисковете просто изпреварват развитието на политиките“, казва Блаж Курник, ръководител на групата за въздействия и адаптация на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Европа се е нагорещила повече от всеки друг континент след Индустриалната революция. Той се нагрява около два пъти по-бързо от средното за света, тъй като въглеродният диоксид е задръстил атмосферата и е уловил слънчевата светлина.

Изследователите са разгледали два възможни сценария на ниско и високо затопляне през века. Те не са взели под внимание потенциални повратни точки в климатичната система, твърдейки, че ефектите от такива драматични промени ще се разгърнат за по-дълги периоди от време и така не променят спешността на действието в краткосрочен план.

От своя страна Европейската комисия трябва да представи съобщение относно управлението на климатичните рискове тази седмица.

Докладът на ЕАОС казва, че няколко климатични рискове вече са достигнали критични нива. Ако сега не се предприемат решителни действия, се казва в него, повечето климатични рискове могат да достигнат критични или катастрофални нива до края на този век.

Това трябва да е последният сигнал за събуждане“, каза Юла-Мононен.