28.03.2024

Европа проправя пътя за отрицателни емисии от биоенергийния сектор

Европа се насочва към нова глава от политиката за климата, проправяйки пътя за отрицателни емисии от биоенергийния сектор, заяви евродепутатът от Renew Europe Ема Визнер пред Euractiv.

През февруари Визнер успешно договори първото в света споразумение относно стандартите за отстраняване на въглерод. Това проправи пътя за улавяне на въглероден диоксид, което да спомогне за постигането на глобалните климатични цели.

Изгарянето на биомаса и последващото улавяне на получения CO2 е в основата на дебата за отрицателните емисии в родината на Визнер Швеция и във всички европейски страни, които днес зависят от биоенергията.

Навлизаме в нова глава в политиката на ЕС за климата, отваряйки врата към това, което IPCC (Междуправителствен панел по изменение на климата) заяви, че е абсолютно необходимо за постигане на климатичните цели. И ние подобряваме както възможностите, така и ползите от поглъщането и отстраняването на въглерод от атмосферата. Това, което направихме, е първата стъпка – създаване но рамка за сертифициране на отстранения въглерод и дефинираме какво всъщност представлява един тон отрицателни емисии. Само първа стъпка, но много важна“, заяви Визнер.

Какво предстои?

В следващия етап предстои да се създаде пазар и да се поставят цели за държавите-членки да допринесат за намаляването на климата или отрицателните емисии.

Визнер описва този ход, като „климатичен дълг, който всяка страна трябва да плати“.

Държавите са отделяли големи количества CO2 в миналото и сега носят изключително голяма отговорност за абсорбирането на CO2 от атмосферата. Трябва да си поставим цел за технически отрицателни емисии и да създадем пазар. Но това не трябва да присъства в схемата на ЕС за търговия с емисии. Не трябва да прикриваме нашите емисии. Трябва да създадем някаква платформа, зона за наддаване за тях. Имам предвид по-специално малките оператори на централно отопление, които днес са базирани на биопродукти. Ако започнат да инвестират в CCS (улавяне и съхранение на въглерод), това ще доведе до нови премахвания на въглерод. Но като се има предвид техният размер, за държавите ще е наистина трудно да намерят някой, който иска да купи техния отрицателен CO2 кредит“, обяснява шведският евродепутат.

Тя подчерта също, че е въведено ясно разделение между различните форми на улавяне, независимо дали става въпрос за въглеродно земеделие, биовъглен или био-улавяне в земеделски площи, както и използването на бобови култури.

Какво влияние ще има споразумението?

Когато се използва отстраняването на въглерод в индустриален мащаб, трябва да правите разлика между биогенни и постоянни отделители. Например един трансатлантически полет причинява постоянни емисии, които трябва да бъдат покрити с постоянни сертификати. Селскостопанските емисии са по-малко постоянни и могат да бъдат покрити чрез биогенни поглъщания.

Ето защо е необходимо създаването на стабилна и надеждна схема за това какво всъщност представлява отстраняването на CO2 от атмосферата.

Споразумението ще е от огромна полза за фермерите, които могат да генерират допълнителен доход. В момента земеделците не са възнаградени за премахването на CO2 от въздуха, но с новата рамка това става възможно.

Важно е да се уточни, че ние тепърва започваме да проучваме и разбираме потенциала на премахването на въглерод. Но вече сме задали стандарт, който се надяваме да бъде възприет в международен план“, казва още Визнер.