25.03.2024

Европа трябва да засили усилията си за кръгова икономика

Европа трябва да ускори усилията си за трансформиране на икономиката си в кръгова, фокусирана върху повторната употреба или повторното използване на материали за намаляване на отпадъците. Това е абсолютно необходимо, за да бъдат постигнати климатичните цели, предупреди Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), цитирана от Euractiv.

Решителните действия са от съществено значение за драстично намаляване на отпадъците, приоритизиране на намаляването на използването на ресурси, подобряване на нивата на рециклиране и подобряване на въвеждането на продукти, които са проектирани за кръговрат от самото начало“, заявиха от базираната в Копенхаген агенция в изявление, представящо нов доклад.

Все още сме далеч от амбицията да удвоим степента на кръгова икономика в ЕС до 2030 г.“, подчертават от ЕАОС, добавяйки, че има „ниска или умерена вероятност“ амбициите на ЕС да бъдат постигнати през следващите години.

Нуждаем се от допълнителен политически тласък“, заяви Даниел Монталво, експерт по климата в агенцията.

Продукти с кратък жизнен цикъл

В основата на проблема, според ЕАОС, са бизнес моделите, при които продуктите имат много кратък живот – ако изобщо се използват. Бизнес моделите се въртят основно около масово производство на продукти, като често се жертва качество и това води до ранен срив или преждевременно остаряване“, се казва в доклада.

Скорошно проучване на ЕАОС показа, че 4% до 9% от текстила, въведен на европейския пазар, в крайна сметка е унищожен, без изобщо да е бил използван. Обработката и унищожаването на върнат или непродаден текстил е отговорен за еквивалента на 5,6 милиона тона CO2 емисии.

В същото време, със своя процент на кръговрат от 11,5% през 2022 г., Европа все още използва повече рециклирани материали от всеки друг регион в света.

Нови политики

Но напредъкът е бавен и политики, насочени към управлението на отпадъци, бяха въведени едва през последните пет години. За да ускори прехода, ЕАОС определи редица области за подобрение, както и необходимост от намаляване на общото потребление.

Агенцията цитира например насърчаването на по-висококачествено рециклиране, при което материалите запазват първоначалната си функция и стойност възможно най-дълго — с цел намаляване на вноса.

ЕАОС също така подчерта значението на увеличаването на срока на използване и живота на продуктите чрез повторна употреба и ремонт.