16.04.2024

Европейският комисар по вътрешния пазар настоява за Закон за ядрените технологии

Европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон обяви желанието си за нов Закон за ядрените технологии на ЕС като част от усилията за развитие на интегрирана ядрена индустрия в Европа.

За да се постигне целта на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 г., по-голяма част от енергийния микс на Европа ще бъде електричество. Моделирането на Комисията изчислява, че търсенето на електроенергия ще се увеличи с 57-79% до 2040 г.

Към днешна дата ЕС отдавна се фокусира върху стимулирането на производството на електроенергия от възобновяеми източници със специална директива и цели за внедряване.

Последният фокус върху индустриалната стратегия за чисти технологии доведе до план за действие за вятърна енергия и слънчева харта, която предстои да бъде подписана.

Историческото разделение на Европа по отношение на ядрената енергия означава, че участието на ЕС в сектора е съсредоточено върху безопасността и извеждането от експлоатация на отпадъци чрез инициативи като Програмата за изследвания и обучение на Евратом.

Европейските фондове също са предназначени за развитието на технологията за ранен етап на ядрено делене (а не за класическо делене).

Енергийната криза от 2022 г. обаче предизвика призиви за по-голяма подкрепа от ЕС за ядрения синтез. Комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон се очерта като отявлен защитник на сектора.

Повече иновации

Французинът за първи път представи концепцията си за „Закон за ядрената енергия“ на 8 април пред депутати от Европейския парламент.

Според Бретон в момента е необходимо ядрената енергия да се изведе на друго ниво, тъй като тя има централна роля в сложното уравнение между сигурност, устойчивост и конкурентоспособност.

Еврокомисарят се застъпи за повече европейски изследвания и иновации в „най-безопасните ядрени технологии в света“ като неразделна част от всяка бъдеща инициатива на ЕС за насърчаване на сектора.

Публично финансиране

Ядрената индустрия наскоро сформира свой собствен съюз, съсредоточен върху разработването на иновативни нови ядрени технологии, като малки ядрени реактори (SMR) и усъвършенствани ядрени реактори (AMR). Алиансът има за цел да обедини ресурси и изисквания, за да улесни появата на тези нови технологии.

Алиансът също така се стреми да окаже натиск върху европейските публични органи – с конкретна молба за повече обществена подкрепа, като се започне от националните и европейските фондове. Особена цел са евтините заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Да накараме Европа чрез ЕИБ да заеме позиция, че има готовност да вложи много дългосрочен дългов капитал в ядрен проект, би било голям сигнал и за друго финансиране“, заяви Маркус Раурамо, главен изпълнителен директор на финландската държавна компания Fortum.

Засега обаче ЕИБ остава предпазлива.

До 2030 г. нашият приоритет ще бъдат възобновяемите енергийни източници“, заяви вицепрезидентът на ЕИБ Томас Острос по време на срещата на върха за ядрената енергия в края на март в Брюксел.