16.03.2024

Европейският парламент одобри облекчени изисквания за емисии “Евро 7”

Европейският парламент одобри споразумение за преразгледани правила в областта на екологичните норми за емисии “Евро 7” от автомобили, камиони и автобуси, предава Euractiv. Текстът беше приет с 297 гласа „за“, 190 „против“ и 37 „въздържал се“, след като беше значително смекчен от първоначалния си проект. В него се предвижда превозните средства да отговарят на новите стандарти за по-дълго време, като гарантират, че ще останат по-чисти през целия си жизнен цикъл.

Според депутати от ЕП по-строгите стандарти за емисиите от превозните средства ще направят автомобилите по-скъпи за потребителите и ще обезсърчат инвестициите, необходими за разработване на електрически превозни средства.

В текстовете е записано, че за леките автомобили и микробусите ще се запазят настоящите условия по стандарт “Евро 6” за тестване и граничните стойности на емисиите на отработени газове. За автобусите и камионите ще се прилагат по-строги гранични стойности за емисиите на отработени газове, измерени в лаборатории и в реални условия на шофиране, като същевременно се запазят настоящите условия за тестване по “Евро 6” .

Няколко консервативни депутати нарекоха първоначалното предложение на Комисията „нереалистично“.

Като парламентарен докладчик категорично се противопоставих на първоначалния проект на Комисията“, заяви Александър Вондра от групата на Европейските консерватори и реформисти (ECR) преди гласуването. “Основното ми безпокойство беше потенциалното въздействие както върху индустрията, така и върху клиентите. Предложените от Комисията промени по-специално на изискванията за тестване на превозни средства ще увеличат производствените разходи и ще повишат цените на малките автомобили, които са от съществено значение за работещите хора и селските общности“, продължи той.

Вондра каза още, че е

от решаващо значение да се намери добър баланс между екологичните неправителствени организации, производителите и социалните интереси. Споразумението представлява справедлив и разумен компромис.“

За първи път стандартите на ЕС ще включват гранични стойности на емисиите на спирачни частици (PM10) за леки и лекотоварни автомобили и минимални изисквания за експлоатационните характеристики за дълготрайност на акумулаторните батерии в електрическите и хибридните автомобили

Екологичен паспорт

За всяко превозно средство ще бъде предоставен екологичен паспорт, който съдържа информация за екологичните показатели в момента на регистрацията, като пределни стойности на емисиите на замърсители, емисии на въглероден диоксид, разход на гориво и електроенергия, пробег в електрически режим на задвижване, дълготрайност на батерията.

Купувачите на превозни средства също ще имат достъп до актуална информация относно разхода на гориво, състоянието на изправност на акумулаторните батерии, емисиите на замърсители и друга съответна информация, генерирана от бордовите системи и датчиците.

Реакции

„За съжаление очакваме да има много ограничени ползи за околната среда, ако изобщо има такива, ползи. Основното намаляване на замърсяването ще бъде от емисиите, различни от отработените газове. Но печалбите там наистина не са достатъчни, за да надделеят над слабостта на останалата част от предложението“, заяви мениджърът по емисиите на превозни средства и качеството на въздуха на Транспорт и околна среда (T&E) Анна Крайнска.

Европейската асоциация на производителите на автомобили ACEA публикува изявление, в което се казва, че „Евро 7“ е значително по-строг по отношение на емисиите на отработени газове за автобуси и камиони.

Производителите на камиони и автобуси ще се сблъскат със значително по-строги правила. Те вече са изправени пред сериозни препятствия, за да постигнат целите за декарбонизация до 2030 г. при липса на жизненоважни благоприятни условия“, смята Сигрид де Врис, генерален директор на ACEA.

Николай Вилумсен, водещият законодател по предложението на Левицата, го нарече „фалшив маркетинг“ и изрази разочарование, че нищо в „Евро 7“ не се различава съществено от „Евро 6“.

Тъжната истина е, че това споразумение ще струва живота на европейските граждани. В големите европейски градове хората ще умират, защото интересите на автомобилната индустрия са приоритетни пред тези на човешкия живот“, заяви Вилумсен.

Сега Съветът на ЕС трябва официално да одобри текста.