13.03.2024

Европейският парламент подкрепи Директивата за екологичните претенции

Законодателите в Европейския парламент гласуваха (с 467 гласа „за“, 65 „против“ и 74 „въздържал се“) за одобряване на поредица от правила, насочени към защита на потребителите от грийнуошинг или подвеждащи екологични твърдения от страна на компаниите, включително изискване компаниите да представят продуктови маркетингови твърдения като „биоразградим“ или „по-малко замърсяващ“ за проверка преди имат право да ги използват.

Гласуването установява приетата позиция на Парламента относно предложената от Европейската комисия „Директива за екологичните претенции“. Комисията въведе директивата през март 2023 г. и тя е насочена към справяне с необходимостта от надеждна и проверима информация за потребителите, след като в скорошно проучване се установи, че повече от половината екологични твърдения на компании в ЕС са неясни или подвеждащи, а 40% са напълно необосновани.

Проучванията показват, че над 50% от екологичните твърдения са неясни, подвеждащи или неоснователни. Не можем да говорим за доволни потребители, ако всяко друго екологично твърдение е невярно. Не можем да говорим за равни условия за нашите предприемачи, докато някои търговци мамят”, заяви докладчикът на комисията по вътрешния пазар Андрус Ансип.

Директивата за екологичните претенции

Директивата е част от пакет от ориентирани към потребителите екологични и фокусирани върху кръговата икономика предложения на Комисията на ЕС, който включва също регламента за екодизайн, актуализации на Директивата на ЕС относно нелоялните търговски практики (UCPD) и Директивата за правата на потребителите (CRD), за да включат зелен преход и аспекти, свързани с кръговата икономика, и насърчаване на правото на ремонт.

Директивата за екологичните претенции ще задължи компаниите да представят доказателства за своите екологични маркетингови твърдения, преди да рекламират продукти като „биоразградими“, „по-малко замърсяващи“, „спестяващи вода“ или с „биологично съдържание“. Държавите от ЕС ще трябва да назначат проверяващи, които да одобряват предварително използването на такива твърдения, за да защитят купувачите от неоснователна и двусмислена реклама.

Новите правила също така са насочени към разпространението на частни екологични етикети, като се изисква те да бъдат надеждни, прозрачни, независимо проверявани и редовно преразглеждани и позволяват нови етикети само ако са разработени на ниво ЕС и одобрени само ако демонстрират по-голяма екологична амбиция от съществуващите схеми за етикетиране.

Екологичните твърдения на компаниите ще бъдат оценявани в рамките на 30 дни

Съгласно приетата позиция на парламента екологичните твърдения и доказателства на компаниите ще бъдат оценявани в рамките на 30 дни, докато по-простите и по-често срещани типове искове ще бъдат допустими за по-бърза и лесна проверка.

Правилата също така ще забранят екологични претенции, основани изцяло на използването на схеми за компенсиране на въглеродни емисии, но ще позволят на компаниите да споменават схеми за компенсиране и премахване на въглеродни емисии в своите реклами, ако са намалили значително емисиите и използват схемите само за остатъчни емисии, както и използват само сертифицирани и висококачествени въглеродни кредити.

Парламентът също така реши, че зелените твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества, трябва да останат възможни засега, но Комисията трябва да прецени в близко бъдеще дали те трябва да бъдат напълно забранени.

Съгласно предложената директива малките и средните предприятия ще имат допълнителна година, за да се съобразят с новите правила, докато микропредприятията ще бъдат освободени от тях.

Новият регламент ще включва и санкции за компании, които нарушават правилата, включително изключване от обществени поръчки и глоби от най-малко 4% от годишните приходи.

Време е да сложим край на зеленото измиване. Нашата позиция слага край на разпространението на подвеждащи екологични твърдения, които са мамили потребителите твърде дълго. Ние ще гарантираме, че фирмите разполагат с правилните инструменти, за да възприемат истински практики за устойчивост. Европейските потребители искат да направят устойчив избор; всички, които предлагат продукти или услуги, трябва да гарантират, че техните зелени твърдения са научно обосновани”, коментира Докладчикът на парламентарната комисия по околна среда Сайръс Енгерър.