17.04.2024

Европейският парламент прие промени в правилата за етикиране на мед

Европейският парламент гласува за подобряване на информираността на потребителите за определени храни, включително повече прозрачност в етикетирането на произхода на меда, нови категории за плодови сокове с намалено съдържание на захар и повишено съдържание на плодове в конфитюрите, предава Euractiv.

Парламентът одобри почти единодушно преразглеждане на четири от така наречените „директиви за закуска“, въведени през 1999-2001 г., за да определят общи правила за пазарните стандарти за определени храни.

С 622 гласа „за“, девет „против“ и десет „въздържал се“, евродепутатите от целия политически спектър одобриха споразумението, постигнато от преговарящите от Европейския парламент и Съвета на 30 януари, за да помогнат на потребителите да направят по-информиран избор.

Промените в правилата за храни за закуска следва да осигурят: по-строги изисквания за етикетирането на мед, увеличаване на плодовото съдържание в конфитюри и сладка, по-малко захар в плодовите сокове и възможности за производство на млечни продукти без лактоза.

Тези инициативи ще гарантират, че потребителите ще бъдат по-добре информирани и че както пчеларите, така и потребителите ще са по-добре защитени срещу фалшифициран мед“, заяви австрийският евродепутат от ЕНП Александър Бернхубер, който беше докладчик по досието.

Какви са промените за конкретните храни

Мед

По новите правила няма да бъде достатъчно да се обозначи дали медът идва от страна в ЕС или не. Става задължително да се посочат страните на произход по низходящ ред на процентния дял от съдържанието на продукта, който идва от всяка страна.

ЕС иска да подобри методите си за проверка и контрол на качеството, особено след възникнали опасения за производители, които добавят захар в меда. Ще бъде въведена и система, която проследява произхода на меда до конкретен пчелар или вносител.

Плодови сокове

Нормите на ЕС правят разграничение между плодовите нектари, които могат да съдържат добавена захар, и плодовите сокове, които не трябва да съдържат такава захар. Въпреки това много европейци не знаят за тази разлика. Затова върху плодовите сокове ще може да пише, че те съдържат „само естествени захари“.

В случай че от даден продукт са извлечени поне 30% от естествените захари, той може да бъде етикетиран като „сок с намалено съдържание на захар“. Производителите, които искат да включат тази информация на етикета, няма да имат право да използват подсладители или други добавки за промяна на вкуса и консистенцията.

Конфитюри и сладка

Минималното плодово съдържание в конфитюри и сладка ще се увеличи, което означава, че в тях ще има по-малко захар и повече естествени продукти.

Конфитюрите и сладката ще трябва да съдържат поне 450 грама плодово съдържание на килограм (спрямо 350 грама по предишните правила). Висококачествените конфитюри и сладка ще трябва да съдържат поне 500 грама плодово съдържание на килограм, с 50 грама повече от преди.

Досега под „мармалад“ се е разбирало само сладко от цитрусови плодове, но според новите правила наименованието ще може да се използва за което и да е плодово сладко, известно като мармалад по местните традиции.

Дехидратирано мляко

ЕС ще разреши производството на дехидратирани млечни продукти с намалено съдържание на лактоза. Дехидратираното мляко обхваща различни видове млечни продукти с намалено съдържание на вода и дори такива в твърда или прахообразна форма.

Какво предстои

Европейските правила уеднаквяват регулациите за тези храни във всички страни от ЕС и целят защита на потребителите и предотвратяване на нечестна конкуренция. Правилата съществуват от повече от 20 години и затова Европейската комисия предложи някои промени по тях преди година.

През януари 2024 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение за промяна на четири от седемте директиви. Парламентът одобри споразумението през април 2024 г. Законодателството влиза в сила 20 дни след официалното му приемане, а страните от ЕС ще имат две години, за да приложат новите правила.