09.05.2024

Европейците виждат природните бедствия като по-голяма заплаха от въоръжените конфликти

Европейците са по-притеснени от природни бедствия, отколкото от въоръжени конфликти. Това показва ново проучване, цитирано от Евронюз. Изследването на Debating Europe, звеното за ангажиране на гражданите на мозъчния тръст Friends of Europe, идва само месец преди блокът да се отправи към урните за европейските избори.

Повече от 2000 души в седем държави от ЕС – Белгия, Франция, Италия, Германия, Полша, Испания и Швеция – бяха попитани кои според тях са най-належащите проблеми, пред които е изправена Европа в момента. Темите включват изменение на климата, демокрация, приобщаващ и устойчив растеж и безопасност и отбрана.

Изменението на климата се оказа значителен източник на безпокойство за респондентите в проучването. Хората често подчертаваха необходимостта да се компенсира изгубеното време след десетилетия на бездействие, което накара човечеството да „наваксва“ с политиките за климата и околната среда. Значителна част от анкетираните смятат, че е твърде късно да се избегнат най-лошите ефекти, като някои дори казват, че „остава твърде малко време за спасяване“.

Вместо индивидуален или разделящ въпрос, много хора възприеха климатичната тема като всеобхватно предизвикателство, което засяга всички.

Какви климатични решения искат да видят европейците?

Решенията, предпочитани от хората, които участваха, включват данъчно облагане на големите замърсители и ограничаване на свръхпотреблението. Младите хора бяха значително по-възприемчиви към идеята за облагането на замърсителите, отколкото хората над 30 години.

Участниците в проучването се отнесоха положително към ролята на технологията, но казаха, че тя трябва да бъде „ориентирана към човека“. Също така според респондентите полагането на твърде много надежди за спасяването на планетата би било изключително контрапродуктивно.

Общественият транспорт също е идентифициран от всички участници в проучването във всички страни като нещо, което трябва да бъде приоритетно за намаляване на зависимостта от автомобили. Дори в страни, които вече имат стабилни транспортни системи като Германия, Швеция и Франция, хората призоваха за подобрения. По-специално железопътният транспорт се счита за пренебрегнат.

Като цяло участниците поискаха повече политически действия, свързани с изменението на климата, и подчертаха необходимостта политиците да приемат сериозно заплахата.

Изменение на климата и сигурност

Хората също отбелязаха връзка между изкопаемите горива и сигурността. Една част от участниците, особено в Германия и Италия, смятат, че изкопаемите горива са помогнали за финансирането на „неприятелски“ правителства. Според някои от респондентите нахлуването на Русия в Украйна е „звън за събуждане“ по отношение на социалната цена от разчитането на внос на петрол и газ.

Голяма част от дискусиите около сигурността бяха посветени на свързаните с климата природни бедствия, които се разглеждат като по-голяма заплаха в рамките на ЕС, отколкото потенциални въоръжени конфликти.

Разтревожени от нарастващата им честота, участниците искат властите да направят повече за предотвратяване и смекчаване на последиците от екстремни метеорологични явления, суши и други природни бедствия, които могат сериозно да засегнат всекидневния живот.