09.07.2024

Европейците над 30 разбират по-добре климатичните промени от по-младите поколения

Европейците на възраст над 30 години имат значително по-добро разбиране за климатичните промени в сравнение с по-младите поколения. Това показва шестото проучване за климата на Европейската инвестиционна банка (EIB), проведено сред повече от 30 000 респонденти в 35 страни, включително САЩ, Канада, Индия, Китай, Япония и други, съобщава esgnews.com.

Пропастта между поколенията в познанията за климата

Анкетираните над 30 години в Европейския съюз са получили среден резултат 6,47 от 10, докато тези под 30 години са получили 5,99 от 10. Това несъответствие е валидно в няколко ключови области:

Информираност относно рециклирането: 74% от респондентите над 30 години осъзнават нуждата от рециклиране в сравнение с 66% от по-младите респонденти.

Ползи от изолацията: 48% от участниците над 30 години разбират как по-добрата изолация може да се бори с изменението на климата, срещу само 30% от тези под 30 години.

Ограничения на скоростта: 27% от по-възрастните респонденти разбират ползите за климата от намаляването на ограниченията на скоростта, в сравнение с 20% от по-младите хора.

Причини за изменението на климата: Що се отнася до дефинирането на изменението на климата и идентифицирането на причините за него, европейците обикновено се представят по-добре от американците – 71% от европейците правилно определят изменението на климата като дългосрочна промяна в климатичните модели, в сравнение с 58% от американците. 74% от европейците и 64% от американците признават човешките дейности като обезлесяване, селско стопанство, промишленост и транспорт като основни двигатели на изменението на климата.

Най-големи замърсители: 72% от европейците идентифицират САЩ, Китай и Индия като най-големите източници за парникови газове, докато само 58% от американците смятат така и голяма част от тях не признават значителния принос на Китай.

Последици от изменението на климата

Европейските респонденти също разбират по-добре последиците от изменението на климата, като 85% свързват изменението на климата с влошаване на глада поради екстремни метеорологични условия, засягащи културите, в сравнение с 68% от американците.

Въздействия върху здравето: 82% от европейците разбират отрицателните въздействия върху човешкото здраве, в сравнение със 71% от американците.

Морски нива: 71% от европейците признават въздействието на изменението на климата върху покачването на морското равнище, докато 45% от американците имат погрешни схващания, като някои дори вярват, че морското равнище пада.

Глобална миграция: 69% от европейците са наясно, че изменението на климата подхранва глобалната миграция поради принудително разселване, в сравнение с 52% от американците.

Решения за изменението на климата

Както европейците, така и американците показват по-ниска осведоменост, когато става дума за решения за изменението на климата:

Рециклиране: 72% от европейците и 63% от американците знаят, че рециклирането помага в борбата с изменението на климата.

Изолация на сгради: Само 44% от европейците и 40% от американците са наясно с положителното въздействие на изолацията на сградите.

Ограничения на скоростта: Осъзнаването на ползите от намаляването на ограниченията на скоростта е ограничено, като само 26% от европейците и 23% от американците признават това решение.

Ролята на ЕИБ

Европейската инвестиционна банка играе ключова роля във финансирането на решения за климата и повишаване на осведомеността по проблемите на климата. Като финансово подразделение на Европейския съюз, ЕИБ инвестира в големи глобални проекти, включително адаптиране към климата в Йордания, устойчив транспорт в Индия, малка слънчева енергия в Бразилия, производство на екологична стомана в Швеция и най-голямата слънчева гигафабрика в Европа в Италия. Тези проекти подчертават ангажимента на ЕИБ за устойчиво развитие и намаляване на въглеродните емисии.

„Действията срещу климата са определящото предизвикателство за нашето поколение. Като финансово подразделение на Европейския съюз, групата на ЕИБ се ангажира да финансира ефективни проекти, които се справят с изменението на климата и да повишава осведомеността относно този неотложен проблем. Ние работим в тясно сътрудничество с обществени институции, градове, частния сектор и гражданското общество, за да подкрепим решенията за климата и да гарантираме, че зеленият преход е достъпен и че предлага нови възможности”, коментира Надя Калвиньо, президент на Европейската инвестиционна банка.