14.06.2024

Евро 2024 – футбол, страст и… ESG

„Европейското първенство на УЕФА, третото по големина спортно събитие в света, е важно международно събитие, следено от милиарди футболни фенове по целия свят. Турнирът се провежда на всеки четири години и разпространява страстта към играта, обединява хората и разрушава културните бариери. В съответствие с повишените обществени очаквания около футбола, необходимостта от ускоряване на действията около социалната и екологична устойчивост, Евро 2024 иска да води с пример.“

Това пишат в увода на своята ESG стратегия организаторите на започващото довечера в Германия европейско първенство по футбол. Мачът на откриването е между домакините Германия и Шотландия в Мюнхен, а финалът на първенството ще бъде на 14 юли в Берлин.

Развитие на стратегията

През 2012 г. УЕФА и Германският футболен съюз (DFB) предложиха за първи път вариант на стратегия под заглавието „Социална отговорност на Евро 2024“. Впоследствие документът бе преработен в действащата в момента ESG стратегия на турнира. Необходимо е да се отбележи, че Германия представи плановете си в тази насока още по време на кандидатстването си за домакин през 2018 г. Амбицията е чрез целенасочените инвестиции и мерки, представени в стратегията, да се допринесе за реномето на турнира, в пълно съответствие с целите за устойчиво развитие.

Мисия

  • Да се интегрира устойчивостта, превръщайки я в основен стълб и начин на действие;
  • Да се консолидират и надграждат съществуващите устойчиви практики на УЕФА и DFB;
  • Да се осъществи активно ангажиране и сътрудничество с определени заинтересовани страни, за да се използва техният опит в провеждането на турнира и да ги мотивират към още по-големи постижения;
  • Да се повиши обществената осведоменост за различните сътрудничества и дейности и тяхната положително въздействие чрез добре дефинирана комуникационна стратегия.

Екологичен аспект

Амбицията на УЕФА е Европейското първенство по футбол да се проведе при най-високите стандарти за устойчивост. Екологичният аспект е един от основните приоритети за организация на събитието.

„Като организатори, ние сме наясно, че организирането на такова голямо събитие, събирането на футболни фенове и други заинтересовани партньори от цял свят генерира значителен отпечатък. Затова сме решени да бъдем част от решението за намаляване възможно най-много на нашите въздействия върху околната среда“, пише в стратегията.

Очаква се Евро 2024 да генерира 490 000 тона емисии на парникови газове. Това е огромно намаление от официалните емисии на Световното първенство по футбол през 2022 г. в Катар. Събитието, рекламирано от организаторите като „въглеродно неутрално“, генерира около 3,6 милиона тона CO2 в действителност, като над половината от тях дойдоха от придвижването на зрителите – което подчертава по-широкото въздействие на пътуването.

Ето защо заинтересованите страни обявиха щадящ климата обществен транспорт, без допълнителни разходи за тези, които притежават билет за мача от ЕВРО 2024. 36-часова карта за пътуване ще позволи на феновете да използват обществен транспорт в и около градовете домакини от 6 сутринта в деня на мача до 18 часа на следващия ден.

Всички мачове от груповата фаза са подредени в три регионални клъстъра в северната, западната и южната част на страната, като всеки отбор играе два пъти в един клъстър. УЕФА призова отборите и привържениците да избягват полетите между мачовете и да сведат до минимум пътуванията.

Социален аспект

“Евро 2024 принадлежи на хората и общата им страст, която обединява личности от различни възрасти, произход, националност и способности. УЕФА се стреми да предотврати и да се бори с всички форми на дискриминация и гарантира, че правата на абсолютно всички са защитени. Евро 2024 издига високо разнообразието и включването на всички социални групи, общности и малцинствата и гарантира, че те могат да бъдат част от него. Тъй като здравето и благополучието са основни параметри на спорта, турнирът цели да популяризира по-добро здраве и благополучие чрез футболни дейности във всички възрастови групи. Също така УЕФА се стреми към насърчаване на солидарността в германското и европейското общество чрез насърчаване на връзките с масовия футбол.”

Като част от социалните дейности, организаторите ще се стремят да: разглеждат и предотвратят дискриминацията на стадионите; прилагат политика за закрила на децата и младежите; осигурят лесен достъп до стадиона за всички, аудио-описателен коментар, достъпна информация за турнира; разпределят билети на достъпна цена; осигурят равен достъп и възможности за работна сила и доброволци; ангажират работната сила в ценностите на приобщаване и уважение; предотвратят консумацията на тютюневи изделия вътре на стадионите; осигурят достъп до здравословни храни и напитки.

Управленски аспект

“УЕФА държи на прозрачни и отговорни форми на поведение във всички свои операции. Домакините на Евро 2024 непрекъснато ще се консултират и ангажират със съответните заинтересовани страни, включително за свързани с устойчивостта рискове, особено за правата на човека. Като част от добрите управленски амбиции, УЕФА ще се постарае да организира турнир в съответствие с международните права на човека, като същевременно се застъпва и насърчава човешките права и устойчивост чрез обучение. Споделянето на знания и добри практики в непрекъснати дискусии със заинтересованите страни ще бъде от полза за гражданското общество, институциите и спортната индустрия. Дейностите на УЕФА ще бъдат активно споделени комуникационни кампании, фокусирани върху устойчивостта. Въздействието на турнира пък ще бъде оценено от самостоятелно проучване.”