26.04.2024

ЕК е изготвила строги критерии за „основната употреба“ на опасни химикали

Европейската комисия е изготвила строги критерии за това кога е оправдана употребата на най-опасните вещества. Тъй като обаче преразглеждането на основната регулация на ЕС за химикалите все още не е приключило, зелени неправителствени организации призовават да се удвоят усилията за ограничаване на замърсяването и рисковете за здравето, предава Евронюз.

Насоките на Европейската комисия относно това какво представлява „основната употреба“ на опасни вещества разделиха мненията тази седмица. Политици и представители на индустрията се събраха в Брюксел, за да обсъдят бъдещата политика за химикалите. Зелените групи издадоха предупреждение, че изпълнителната власт на ЕС не успява да изпълни ангажиментите си за справяне със замърсяването и рисковете за здравето, посочвайки по-специално отложеното преразглеждане на водещия регламент REACH.

„По-добрата защита на човешкото здраве, справянето със замърсяването и преминаването към околна среда без токсични вещества е наш приоритет в дългосрочен план“, каза комисарят по околната среда Виргиниус Синкевичюс във видеообръщение за откриване на двудневна конференция за бъдещето на регулирането на химикалите в ЕС, домакин на която е Белгия като ротационен председател на Съвета на ЕС.

Срещата се състоя ден след като Европейската комисия изложи ръководни принципи за оценка кога ползите за обществото от използването на опасен химикал надвишават рисковете. Критериите за „употреба от първа необходимост“, предназначени да подтикнат производителите към по-безопасни производствени процеси и да дадат информация за бъдещите политики, срещнаха смесена реакция от представители на индустрията, активисти и академици.

Кристина Де Авила, която ръководи отдел за безопасни и устойчиви химикали в дирекцията по околна среда на Комисията, каза на присъстващите на конференцията, че прилагането на новите критерии за основна употреба ще помогне за повишаване на регулаторната ефективност и предвидимост за властите и индустрията. Все пак тя посочи, че насоките само ще имат правна сила, ако и когато са включени в конкретно законодателство.

Новите критерии предвиждат, че основната употреба на ограничен химикал е тази, когато е необходима за здравето или безопасността или „от решаващо значение за функционирането на обществото“ и трябва да бъде разрешена само когато „няма приемлива алтернатива“ на въпросното вещество.

Ще бъдат ли забранени вечните химикали?

В същото време Европейската агенция по химикалите (ECHA) все още обмисля внимателно предложение за забрана на пер- и полифлуороалкиловите вещества (PFAS), известни като „вечни химикали“, поради тяхната склонност да остават в околната среда и да се натрупват в живите организми за изключително дълги периоди от време.

Йън Къзинс, професор по химия в Стокхолмския университет, заяви, че неговите изследвания показват, че няма налични алтернативи за около 30% от приложенията на PFAS, най-вече в индустриални процеси. Той също така посочи съпротивата на индустрията срещу предложената забрана. Миналата година ECHA беше затрупана с над 5000 отговора на обществена консултация, много от компании или лобистки групи, очертаващи защо употребата на веществата от тяхна страна е наложителна.

„Има някои PFAS без налични алтернативи, но това не означава, че не съществуват, просто означава, че не сме ги намерили. Все пак е окуражаващо, че има толкова много алтернативи, които вече са налични“, уточни Къзинс.

Изследователят твърди, че по-стриктното регулиране на групите вредни химикали, от които PFAS са само един пример, ще насърчи компаниите да търсят по-безопасни алтернативи.

Тереза Кйел, ръководител на политиката в Международния химически секретариат (ChemSec), който работи с компании, за да им помогне да заменят опасните химикали с по-безопасни алтернативи, повтори думите на Къзинс.

„Има ясни доказателства, че законодателството стимулира иновациите“, смята Кел.

Според нея голяма част от използваните в момента PFAS са лесно заменими, като F-газовете, използвани в термопомпи и хладилни системи, за които алтернативите са достъпни.

„Пълната забрана на PFAS би била най-голямата досега съгласно законодателството на ЕС, обхващаща цяло семейство от хиляди структурно свързани химикали с употреби, вариращи от водоотблъскващи средства, смазочни и незалепващи покрития до хладилни газове. Но новите насоки за основна употреба няма да повлияят веднага на процеса на ограничаване на PFAS“, каза Авила.

Шумните скандали със замърсяването направиха PFAS емблематични за по-широкия проблем с токсичните химикали в околната среда. Вечните химикали обаче са само една група вещества сред над 20 000 химикала, регистрирани в ECHA за производство или употреба в ЕС.

Регулаторна реформа

Съгласно регламента REACH химикалите досега са били оценявани един по един и може да отнеме години, преди дадено вещество първо да бъде класифицирано като „пораждащо сериозно безпокойство“ (наречено SVHC), а след това още една продължителна оценка, преди да бъде добавено към „списък с разрешения“ – де факто забрана, при която разрешенията за използване се издават за всеки отделен случай. От влизането в сила на наредбата през 2009 г. в списъка са направени само 59 вписвания. Много от посочените химикали все още се използват широко.

Сегашната Европейска комисия трябваше да представи предложение за преразглеждане на REACH съгласно своята Стратегия за устойчивост на химикалите (CSS), приета през 2020 г. в опит да ускори процеса и в крайна сметка да изпълни амбицията на ЕС за „нулево замърсяване“ чрез намаляване на употребата и отделяне в околната среда на всички вредни вещества. Изпълнителната власт беше подложена на тежки критики от екологични групи, когато отложи проекта миналия октомври.

„В края на нашия мандат не е време да излезем със законодателство от мащаба на преразглеждането на REACH. Дискусиите и консултациите продължават и бъдещето на предложението за преразглеждане ще бъде решено едва след европейските избори през юни и избор на нов изпълнителен директор на ЕС, който ще встъпи в длъжност през есента“, заяви Авила.

Последният анализ от Европейското бюро по околна среда (EEB) предполага, че само една от 13-те цели, очертани в стратегията на Комисията за химикалите, е била напълно постигната. Основна критика в доклада на групата беше, че в регламента REACH остават значителни недостатъци. Според екологичната група забележителен напредък е постигнат само при преразглеждането на правилата за това как да се класифицират, етикетират и опаковат химически вещества и смеси.