09.06.2024

ЕК засилва способностите на Европа за реакция при кризи

В отговор на нарастващия брой извънредни ситуации – особено свързаните с климата бедствия – Европейската комисия търси по-добра координация и нови инструменти за укрепване на способностите на блока за реакция при кризи, предава Euractiv.

Комисията представи своята оценка на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз (EUCPM) – услуга, при която национално правителство може да поиска помощ от други правителства в случай на бедствие, с което не може да се справи самостоятелно. Услугата е създадена през 2001 г. и е достъпна за ЕС и участващи държави извън ЕС като Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Турция и Украйна.

Според Световната метеорологична организация Европа е най-засегнатият от изменението на климата континент.

„С продължаващите все повече и повече екологични бедствия, службите за гражданска защита все повече ще бъдат на първа линия“, казват още от организацията.

По-силна координация

„Комисията трябва да се организира по-добре вътрешно. Време е да се разработи интегриран подход към управлението на кризи, който обединява всички съответни отдели на Комисията, за да работят по координиран начин. Такъв подход ще позволи на Комисията да подкрепя и допълва по-добре националните правителства, които остават основно отговорни за предотвратяването, подготовката и реагирането на кризи“, се казва в оценката на ЕК за EUCPM.

Допълнително Комисията предупреждава, че тази координация е от съществено значение за избягване на „неефективност и потенциално дублиране, което би подкопало интегрираното, устойчиво и ефективно европейско управление на кризи, което европейските граждани очакват.

Реагиране на нарастващ брой бедствия

Освен че координира националните правителства, Комисията може да се похвали със собствени служби за реакция при кризи. Такъв например е Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) в Брюксел.

ERCC е насочен към подобряване на сътрудничеството между страните от ЕС в областта на гражданската защита и по-специално за по-добро управление на природни и причинени от човека бедствия. Има и оперативна роля. Центърът решава дали да активира EUCPM и координира разполагането на персонал, експерти по гражданска защита и оборудване.

През периода 2017-2022 г. бяха инициирани повече от 500 активации на EUCPM, пет пъти повече от средното за предходното десетилетие.

Само през 2022 г. механизмът е бил активиран 106 пъти, в отговор на пожари в Южна Европа и пандемията от COVID-19, както войната в Украйна и наводненията в Пакистан.