01.06.2024

ЕК облекчава още мерки за земеделските производители

Европейската комисия улесни освобождаването на фермерите от изискванията за получаване на субсидии в случай на извънредни метеорологични явления, а следващата седмица ще предложи облекчаване на задължението за използване на маркирани снимки за контролни цели, предава Euractiv.

Комисията публикува съобщение, което изяснява изключителните обстоятелства („непреодолима сила“), при които фермерите не трябва да бъдат санкционирани за неспазване на изискванията на Общата селскостопанска политика (ОСП) на блока, от която зависят плащанията.

Този ход е един от обещанията, поети от Комисията през февруари, за намаляване на административната тежест на политиките на ЕС върху фермерите след вълната от протести, която разтърси блока.

Непреодолима сила

Случаи за непреодолима сила са природните бедствия, но също и огнища на болести по растенията и животните.

Въпреки че тази концепция обикновено се прилага за всеки отделен случай и по искане на засегнатия земеделски производител, съобщението на ЕК отваря вратата за страните от ЕС да определят райони, сериозно засегнати от изключителни обстоятелства, като екстремно метеорологично събитие и предполага, че всички ферми в тази област са обхванати от него.

„Фермерите вече няма да трябва да представят индивидуални заявки или удостоверения, че условията за непреодолима сила са индивидуално изпълнени“, се казва в документа.

За да ограничат такава географска област, националните администрации могат да използват сателитни данни – или еквивалент – които не е задължително да обхващат отделни стопанства.

Съобщението идва само дни след като пакетът на Комисията за смекчаване на някои от екологичните изисквания на ОСП влезе в сила на 25 май.

Маркирани снимки

В друг ход за облекчаване на недоволството от административната тежест на ОСП, изпълнителният орган на ЕС ще предложи промени в задължението за използване на снимки с географски етикети, за да се проверяват някои от условията за получаване на субсидии от фермите.

След заседанието на Съвета по земеделие и рибарство (AGRIFISH) в началото на седмицата) испанският министър на земеделието Луис Планас заяви, че Комисията е изпратила до държавите-членки предложение за промяна на регламента за прилагане на ОСП относно системите за контрол.

Съгласно регламента за прилагане до 2027 г. страните от ЕС ще трябва да извършат определена част от мониторинга, използвайки само геомаркирани снимки като част от целта на блока да разшири използването на модерни технологии за проверка на критериите за допустимост за плащания.

Текстът изисква държавите-членки да постигнат напредък постепенно през текущия програмен период (2023-2027 г.), като признават необходимите усилия и инвестиции.

Той също така позволява на националните администрации да решат кои условия да наблюдават, като използват само снимки с географски етикети.

Въпреки това, според Планас, Комисията ще предложи да се даде на държавите-членки повече гъвкавост, като направи системата доброволна.

Запитан за опасенията на фермерите, Планас похвали последните промени в ОСП, описвайки скоростта на тяхното одобрение като „грандиозна“. Но той добави, че трябва да се направи повече за опростяване на селскостопанската политика на ЕС.