09.05.2024

ЕК обмисля ускоряване на възстановяването на неправомерно изразходвани земеделски средства

Европейската комисия ще прецени дали има нужда да се стимулират държавите от ЕС да съкратят времето за възстановяване на нередовни плащания. Това бе съобщено след като Европейската сметна палата (ЕСП) подчерта дългия процес за връщане на неправомерни плащания в бюджета на ЕС, предава Euractiv.

В свой доклад ЕСП предупреди, че възстановяването на неправомерно изразходваните пари на ЕС може да отнеме години и процесът може дори да се забави допълнително. Това е риск особено за корекциите на разходите в пряката помощ за фермерите, според ECП.

Основната причина е, че Общата селскостопанска политика (ОСП), действаща до 2027 г., вече не включва принципа от 2006 г., според който държавите-членки трябваше да поемат част от невъзстановената сума, в случай че процесът отнеме твърде дълго време.

Според оценките на ЕСП прилагането на това правило е довело до изплащане на 234 милиона евро между 2015 г. и 2022 г.

За европейския фонд за гарантиране на земеделието на ОСП (състоящ се предимно от директни субсидии за земеделските стопани) ECA откри 2,4 милиарда евро неправомерни разходи в периода 2007-2022 г., от които 52% са били възстановени до края на 2022 г., 9% – отписани, а 39 % все още неизплатени.

Поради това ЕСП препоръча на Комисията да направи оценка на добавянето на нови „стимули“ в следващия цикъл на ОСП за „възстановяване на неправомерни разходи по-навременно и подобряване на процента на възстановяване“.

„Комисията е съгласна с препоръките на ЕСП. Комисията ще направи тази оценка, доколкото се установи, че степента на възстановяване се влошава. В оценката Комисията ще обмисли допълнителни стимули за държавите-членки за подобряване на степента на възстановяване в селското стопанство“, се казва в отговор на ЕК.

Различни ситуации

Франция, Италия, Испания и Полша отчитат най-високите суми от 2,4 милиарда евро неправомерни разходи в директните плащания по ОСП за 2007-2022 г. Процентът на възстановяване е най-висок в Австрия (92%) и най-нисък в Полша (17%). Делът на отказите варира между 0% в Австрия и 48% в Нидерландия.

Ситуацията е различна в Европейския фонд за развитие на селските райони, съфинансиран от националните власти. Оценявайки средния процент на възстановяване за 2015-21 г. на фонда за пряка подкрепа и този за развитие на селските райони, одиторите установиха, че първият е значително по-нисък – 49%, в сравнение със 78% за втория.

“Това несъответствие се дължи основно на факта, че финансовото участие на държавите-членки действа като стимул за по-бързо възстановяване на неизразходваните средства”, подчертава ECП.

“Без подобни стимули във фонда за директни плащания съществува риск степента на възстановяване в селското стопанство да се влоши”, предупреждават одиторите.