13.06.2024

ЕК разследва единствената компания за събиране и обработка на отпадъци в Чехия

Европейската комисия (ЕК) има опасения за конфликт на интереси и нарушение на правилата за конкуренцията на Европейския съюз (ЕС) към единствената компания, упълномощена да събира и оползотворява отпадъци от опаковки в Чехия, заради двойната ѝ роля на събирач на отпадъци с правомощия за оползотворяването им, съобщава euronews.com.

Изпълнителният орган на ЕС счита, че чешкият Закон за опаковките, който е в сила от 2002 г., вероятно е създал „значителни пречки за навлизане“ за конкуренти, които искат да получат достъп до пазара, отбелязвайки, че „нито една друга компания не е успяла да получи разрешение“ за предоставяне на подобни услуги.

ЕКО-КОМ е единствената компания, оперираща в страната, предлагаща услуги по събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на над 20 000 предприятия в продължение на повече от две десетилетия.

“Такива бариери включват изисквания за разрешение, които са много трудни за изпълнение, като строги договорни и финансови условия, включително възможността EKO-KOM да влияе на процедурите за разрешение на други кандидати”, посочват от Европейската комисия.

Реакцията на ЕК

Изпълнителният орган на ЕС цитира „неравните възможности“ за потенциал за конкурентите на EKO-KOM и критикува чешката компания за нейната „двойна роля“ както като участник на пазара, конкуриращ се с всеки нов участник, така и като трета страна, която се ползва с определени процедурни права в процеса на разрешаване на нови кандидати.

“Загрижени сме, че чешките мерки са попречили навлизането на конкурентни компании, с последващо отрицателно въздействие върху цените, качеството, иновациите и избора“, каза изпълнителният вицепрезидент на Комисията Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренцията.

Тя добави още, че на Чехия е изпратено официално уведомително писмо, което дава на правителството два месеца да отговори на опасенията на Комисията.

Разследването на Комисията е последвано от жалба на чешката компания REMA, която се опита да навлезе на пазара за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в Чехия и се провали. Пет други компании са били също толкова неуспешни при навлизането на пазара, според изпълнителната власт на ЕС.