23.03.2024

Енергийната индустрия настоява за дългосрочно планиране

Европейската асоциация на енергийната индустрия Eurelectric се стреми към по-дългосрочно планиране и реформа на тарифните правила за мрежата, за да финансира очаквана инвестиция от 584 милиарда евро в електрическите мрежи на континента до 2030 г. Подобен подход ще изисква промяна на законите и нагласите.

Националните регулатори трябва да преминат към перспективно мислене и да позволят на операторите на разпределителни системи (DSO) да инвестират проактивно в инфраструктурата, необходима за нулева мрежа“, заяви генералният секретар на Eurelectric Кристиан Руби пред Euractiv.

Неефективен хоризонт

Руби цитира още установената практика за създаване на тригодишни планове за развитие на мрежата, които той смята за „неефективни“, като се има предвид, че този времеви хоризонт не съответства на по-дългосрочните цели.

Енергийният преход в Европа е особено предизвикателство за операторите на разпределителни системи, които насочват електроенергията на местно ниво към крайните потребители. Очаква се електрическите превозни средства и термопомпите да създадат значително ново търсене на енергия, което трябва да бъде посрещнато от местните разпределителни системи.

Руби изрази загриженост, че на дългосрочната перспектива не се обръща достатъчно внимание.

Трябва да намерим нови начини за стимулиране на този дългосрочен подход“, каза той, добавяйки, че по-голямото съгласуване между дългосрочните енергийни и климатични планове на държавите-членки и техните планове за мрежа ще бъде първата стъпка.

Обединеното планиране би намалило риска да се забави пускането на термопомпи или електрически превозни средства.

Предварителни инвестиции и тарифни правила за мрежата

Прогнозираната инвестиция означава изграждане на актив, който може да бъде недостатъчно използван в краткосрочен план, но е оправдан в дългосрочен план, тъй като търсенето на енергия нараства, смятат в асоциацията. Въпреки това Eurelectric определи настоящите тарифни правила за мрежата като пречка за предварителни инвестиции.

Инвестициите в мрежата са регулирани, тъй като имат голямо влияние върху тарифите, плащани от потребителите. Регулаторите може да не са склонни да одобрят инвестиции в инфраструктура, която първоначално е недостатъчно използвана, тъй като това може значително да повиши мрежовите тарифи.

Eurelectric призова за нови насоки за европейския енергиен регулатор ACER и неговите национални партньори, които позволяват и стимулират предварителни инвестиции. Това би довело до премахване на регулаторните ограничения върху инвестициите на системните оператори.

Руби също призова за допълнителни средства за инвестиции в мрежи в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.