14.03.2024

Енергийният преход в Европа е под риск заради недостиг на инвестиции

Държавите от ЕС системно подценяват в техните планове за развитие скоростта, с която възобновяемите енергийни източници ще бъдат добавени към мрежите. По този начин недостигът на инвестициите става много по-голям от предвижданото, алармира ново проучване, цитирано от Euractiv.

Европа има проблем с мрежата. Докато ЕС бързо добавя нови слънчеви панели и вятърни турбини, инвестициите в електропроводи с високо напрежение на дълги разстояния и разпределителни мрежи с ниско напрежение изостават. Доклад от 2023 г. определя разликата от изоставането на 583 милиарда евро до 2030 г. Нови проучвания обаче предполагат, че тя може да бъде дори по-голяма.

Единадесет държави от ЕС не отчитат в достатъчна степен целите за възобновяеми енергийни източници в своите мрежови планове. Това е сериозен риск енергийният преход на Европа да бъде забавен, освен ако плановете не бъдат актуализирани“, казва Елизабет Кремона, анализатор в мозъчния тръст за чиста енергия Ember, който проведе проучването.

С бума на слънчевата енергия и засилването на вятърния сектор, Ember установи, че 19 национални плана за енергийната мрежа подценяват очакваните добавки на слънчеви панели с 205 GW. Вятърната енергия пък е подценена от десет държави за общо 17 GW.

Да се уверим, че източниците на слънчевата и вятърната енергия наистина могат да се свържат към системата, е също толкова важно, колкото и поставянето на самите панели и турбини“, обяснява Кремона.

Риск за енергийния преход

Тези забавяния могат да бъдат риск за енергийния преход. В зависимост от държавата, новопоставените соларни панели често трябва да чакат с месеци, за да бъдат свързани към мрежата – и да започнат да връщат пари на инвеститорите.

Адекватните прогнози за планиране на мрежата са от решаващо значение, за да се гарантира, че електроенергията от региони с голям възобновяем потенциал може да бъде прехвърлена към центрове на търсене.

Някои страни са изправени пред ситуации като в Германия, където многогодишни закъснения блокират преноса на вятърна енергия от север на юг. Днес изоставането на веригите за пренос се изчислява на 6000 километра. Сметките за електричество в Германия пък са по-високи от по-голямата част от Европа.

Нещата могат много бързо да се влошат. Мрежите рискуват да бъдат неподготвени за предстоящия бум в развитието на слънчевата енергия“, предупреждават още от Ember.

С европейските пазари за възобновяема енергия, доминирани от слънчеви панели, плановете на страните от ЕС се отклоняват от актуалните прогнози с цели 82%. Забележителни изключения са Хърватия, Дания, Финландия и Холандия, чиито мрежови планове са в крак с очакваното нарастване на слънчевите и, в по-малка степен, вятърните енергийни източници.