15.06.2024

Енергийният сектор на Европа се противопоставя на свръхрегулирането на Брюксел

Провокирани от предложените нови правила за електрическите трансформатори, представители на европейския енергиен сектор се обърнаха към Европейската комисия, за да очертаят своите по-широки проблеми с подхода на ЕС към регулирането.

Европейската комисия работи усилено през последните пет години, изработвайки правила за улесняване на декарбонизацията на икономиката на ЕС. Идеята бе всеки сектор да стане по-ефективен и да използва по-екологични материали, пише Euractiv.

Тези усилия включват стремеж да се направят електрическите трансформатори – важни за мрежите – по-енергийно ефективни. Предложените нови правила ще намалят загубите на мощност на трансформаторите с до 0,5% процентни пункта, но за да се постигне това, устройствата ще трябва да бъдат много по-обемисти.

Индустрията обаче реагира изключително негативно. На 30 май Стефано Соро, който ръководи отдела за индустрия с нулеви емисии в Европейската комисия и Мадалина Иваница, ръководител на отдела за суровини, получиха писмо относно продължаващите усилия на Комисията да преразгледа правилата за енергийна ефективност за мрежово оборудване.

Неадекватно планиране и липса на комуникация

Писмото, изпратено от асоциацията на енергийния сектор Eurelectric и асоциацията за квартална електрическа мрежа E.DSO, беше насочено към същността на предложението, но също и към процеса на Комисията, цитирайки „неадекватно планиране и липса на комуникация“.

В текста се казва, че целият процес на Комисията се провежда без „адекватно включване на експертен опит на заинтересованите страни“, което означава липса на обмен с компаниите, закупуващи и инсталиращи устройствата.

„Преразглеждането на стандартите за ефективност на трансформатора също беше направено без задълбочена икономическа оценка“, твърдят асоциациите на енергийния сектор.

Именно това стои в основата на опасенията към предложението на Комисията. Според индустрията по-обемистите трансформатори използват около 30% повече материал, повечето от който е мед.

Възвръщаемостта на тази инвестиция би била отрицателна, гласи предложеното изчисление. Допълнителните печалби на ефективността от 0,5% процентни пункта не биха били достатъчни, за да покрият разходите за скъпа допълнителна мед.

В писмото на индустрията се посочва, че това е особено вярно предвид увеличението с 60% на цените на медта през последните три години.

История на индустриалното недоволство

Това не е първият път, когато предложение за електрическо оборудване се сблъсква със съпротива на индустрията през последните години. Преди това регламентът за F-Gas заплашваше да направи електрическите превключватели незаконни, опасяваха се от индустрията. F-газовете са близки на увреждащите озона HFCs, с подобна промишлена употреба, но силно въздействие върху климата. Електрическите ключове са изолирани с F-Gas SF6.

„Индустрията е загрижена, особено по отношение на ограничението за превключватели за високо напрежение, които много малко компании биха могли да произвеждат“, се казва в писмо на Американската търговска камара (AmCham) от началото на 2023 г.

Както Eurelectric, така и AmCham се притесняваха, че този ход ще „ограничи конкуренцията“ – и ще застраши изграждането на мрежата.

Законите, регулиращи превключвателите и трансформаторите, си взаимодействат, защото устройствата често се произвеждат от една и съща компания на едно и също място.

„ЕС прие безпрецедентен брой закони през последните пет години, но по-специално нарастващото им ниво на детайлност създава проблеми за компаниите. Трябва да похвалим приемането на съвместни климатични цели, но регулациите, създадени от администрацията на ЕС в Брюксел, често не отчитат реалностите за компаниите“, казва Холгер Шванеке, генерален секретар на Германската търговска конфедерация ZDH.

Друг източник на недоволство е забраната за вечни химикали, PFAS, която в момента се налага на ниво ЕС.

„Тази пълна забрана рискува целите за декарбонизация, тъй като вечните химикали играят важна роля в производството на оборудване с дълъг живот в енергийния сектор“, предупреди широк алианс от индустрията.