02.07.2024

ЕНП предлага Зелената сделка и да се превърне в „Зелена сделка за растеж“

Дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП) иска продължаване, но с намален ангажимент към действията в областта на климата и опазването на природата, според проектоверсия на нейните приоритети за следващата Европейска комисия, съощава Euractiv.

Проектодокументът определя политическите приоритети на партията за следващия петгодишен цикъл на ЕС, преди сбирка на групата от 2 до 4 юли в Португалия и съдържа конкретни предложения за предстоящата работна програма на Европейската комисия за периода 2024-2029 г.

Проектът на „План от 5 точки“ потвърждава ангажимента на партията към настоящите цели на ЕС за декарбонизация до 2030 г. и 2050 г. и се ангажира с „преминаване от изкопаеми горива към чиста енергия“. Текстът обаче подчертава силно икономическата конкурентоспособност и измеренията на енергийната сигурност на енергийния преход.

ЕНП предлага „да продължим да изпълняваме Зелената сделка и да я превърнем в Зелена сделка за растеж“.

Документът се позовава на важността на принципа на „технологична неутралност“, но описва подробно няколко инициативи в подкрепа на конкретни технологии.

Те включват увеличаване на международното производство на водород; индустриален съюз за малки модулни ядрени реактори; инвестиции в технология за улавяне, съхранение и използване на въглерод, заедно със създаването на пазарни правила за търговия с въглерод; и просто, технологично неутрално и прагматично определение за нисковъглероден водород.

Документът също така препотвърждава амбицията на ЕНП да преразгледа фактическата забрана на ЕС за двигатели с вътрешно горене, въпреки че целта ѝ „да позволи използването на алтернативни горива с нулеви емисии след 2035 г.“ вече е осигурена в законодателството на ЕС. ЕНП също иска нова стратегия на ЕС, която да обхваща електронните горива, биогоривата и нисковъглеродните горива.

По-общите предложения включват „Инвестиционен план за европейски работни места“ за инвестиране в иновации в чисти технологии, регулаторни изключения за неутрални по отношение на климата предприятия, повече инвестиции в трансгранични енергийни и газови връзки и нова стратегия на ЕС за критични суровини.

Опазване на природата – в граници

Документът разглежда опазването на климата и планетата като част от европейския начин на живот, но опазването на околната среда е намалено в сравнение със Зелената сделка и интересите на фермерите се споменават често.

В текста се казва, че ЕС трябва да остане на границата на опазването на околната среда, като същевременно не позволява на трети страни да експлоатират нашите високи стандарти, особено Китай.

ЕНП предлага преразглеждане на статута на защита на вълците и мечките и отделяне на селскостопанското замърсяване от настоящата Директива за промишлените емисии. Според плановете на ЕНП прилагането на регламента за обезлесяването ще бъде спряно.