25.04.2024

ЕП одобри нови правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковки

Европейският парламент одобри с голямо мнозинство нови правила за намаляване на отпадъците от опаковки, отчасти чрез насърчаване на повторната употреба и рециклирането на определени видове опаковки, предава Euractiv.

Приетите правила бяха договорени и съгласувани с националните правителства през март 2024 г. и включват цели за прогресивно намаляване на опаковките (5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.), а също изискват от националните правителства да се съсредоточат по-специално върху намаляването отпадъци от пластмасови опаковки.

През 2021 г. в ЕС са генерирани 84,3 млн. тона отпадъци от опаковки, което отговаря на 188,7 кг на жител или с 11 кг повече от 2020 г.

Забрани за еднократна употреба

От януари 2030 г. пластмасовите опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени за непреработени пресни плодове и зеленчуци, храни и напитки, сервирани в кафенета и ресторанти, както и отделни порции подправки като сосове, сметана или захар. Миниатюрните опаковки за тоалетни принадлежности също ще бъдат забранени в хотелите, докато много леките найлонови торбички ще бъдат забранени в магазините.

Освен това директивата ограничава присъствието на вечните химикали (PFAS) в опаковки, които докосват храни.

Рециклиране

От 1 януари 2030 г. повечето опаковки, продавани в ЕС, трябва да могат да се рециклират и ще бъдат категоризирани по отношение на нивото на рециклируемост.

90% от пластмасовите и метални съдове за еднократна употреба под три литра трябва да бъдат събрани за рециклиране, въпреки че виното, спиртните напитки, млякото и млечните продукти са изключени от това задължение.

Изключения

Новите правила не определят конкретни цели за повторна употреба за храната за вкъщи.

„Европейският парламент се предаде няколко пъти на силния натиск на лобирането за изхвърляне, тази дерогация е безразсъдна и неоправдана“, изрази разочарованието си Марко Мусо, старши служител по политиката за кръгова икономика в Европейското бюро по околна среда.

Хотели, ресторанти и кафенета, които продават напитки или готови храни за незабавна консумация, все още ще могат да използват опаковки за вкъщи. Въпреки това, те трябва да създадат системи, чрез които потребителите да могат да носят своите контейнери за многократно пълнене.

Правилата също дават на Европейската комисия правомощието да установява допълнителни изключения.

Изпълнение

Сега националните правителства трябва да дадат окончателно одобрение текстът да влезе в законодателството на ЕС.

В съобщението си за пресата Конфедерацията на европейските хартиени индустрии заяви, че опаковъчната индустрия и нейните многобройни клиенти ще трябва да работят ръка за ръка с местните власти, отговарящи за прилагането на законодателството, особено относно събирането на рециклирани материали, критичен фактор в увеличаване на процента на рециклиране в ЕС.

Въпреки това, според Франческа Стивънс, генерален секретар на EUROPEN, която представлява веригата за стойност на опаковъчната промишленост, трябва да се обърне специално внимание на прилагането на новите правила.

„Ще трябва също така да сме готови да се справим с потенциални предизвикателства, свързани с приемането на сложно вторично законодателство и нови национални закони, въвеждащи повече пазарни бариери“, заяви тя.